שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

בחר נושא:

עבודה בימי קורונה - שאלות ותשובות

נכתב על ידי דוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחילן 

שאלה:

נשלחתי לשבועיים של בידוד בית, מה זכויותי בעבודה בתקופה זו?

תשובה:

צו שהוציא משרד הבריאות כולל הנחיות למעסיקים בעניינו של עובד שנשלח לבידוד בית:

 • עובד בבידוד ימסור למעסיקו הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד.
 • מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת.
 • מעסיק של עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד.

בגין ההיעדרות בתקופת הבידוד זכאי העובד לתשלום, לפי הכללים הבאים:

 • עד 28 באוקטובר 2020 תקופת הבידוד נחשבת להיעדרות מחמת מחלה, המזכה את העובד בדמי מחלה, לפי חוק דמי מחלה או לפי הסדר מיטיב שחל עליו.
 • החל מ-29 באוקטובר 2020 תקופת הבידוד מזכה את העובד בדמי בידוד, לפי חוק מיוחד שנחקק לעניין זה. ראו פרטים במאמר "בידוד בית".

 

 

לתחילת העמוד

שאלה:

בני בן ה-10 נשלח לבידוד בית יחד עם כל בני כיתתו. אני נשארת בבית לטפל בו, האם אני זכאית למשכורת בתקופה זו?

תשובה:

בעת היעדרות של עובד מחמת בידוד בית של ילדו זכאי העובד לתשלום, לפי הכללים הבאים:

 • עד 28 באוקטובר 2020 תקופת הבידוד נחשבת להיעדרות מחמת מחלת ילד, המזכה את העובד בדמי מחלה, לפי כללי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) או לפי הסדר מיטיב שחל עליו.
 • החל מ-29 באוקטובר 2020 תקופת הבידוד מזכה את העובד בדמי בידוד, לפי חוק מיוחד שנחקק לעניין זה. ראו פרטים במאמר "בידוד בית".
לתחילת העמוד

שאלה:

מוסדות החינוך נסגרו, ואני נאלץ להישאר בבית לשם השגחה על ילדי. האם אהיה זכאי לשכר בתקופה זו?

תשובה:

במקרה של סגירת מוסדות החינוך עקב מצב ביטחוני, הורה זכאי להישאר בביתו לשם השגחה על ילדיו, והוא יקבל שכר בתקופה זו, ומעסיקו יקבל פיצוי מרשות המסים על הוצאה זו. לא ניתן פתרון דומה להיעדרות של הורה בזמן מגפה, אף שגם במקרה זה ההיעדרות נכפתה על העובד. פתרונות אפשריים:

 • עבודה מהבית, בעיסוקים ובמקומות עבודה המאפשרים זאת.
 • יציאה לחופשה שנתית, בהסכמת המעסיק.
 • יציאה לחופשה ללא תשלום, אף זאת בהסכמת המעסיק. יש לשים לב שיציאה לחל"ת ביוזמת העובד אינה פוטרת מתקופת המתנה לזכאות לדמי אבטלה.

כאשר הילד הוא אדם עם מוגבלות, ההורה זכאי להיעדר בתשלום בתקופה זו לשם סיוע לילד, בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד): היעדרות של 18 ימים על חשבון יתרת המחלה של העובד, ועוד 52 שעות על חשבון המעסיק.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם אני מבוטח כאשר אני עובד מהבית?

תשובה:

ענף ביטוח נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי רלוונטי גם בעת עבודה מהבית, וכל הזכויות לפיצוי במקרה של תאונת עבודה ניתנות גם במקרה של תאונה בעת עבודה מהבית.

במקרה של תאונת עבודה בבית ייתכן שהבדיקות של המוסד לביטוח לאומי יהיו קפדניות יותר, כדי לוודא שאכן זו פגיעה הקשורה בעבודה ולא תאונה ביתית.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם בתקופת המגפה ממשיכים לקבל משכורת בתאריך הרגיל?

תשובה:

תקופת החירום אינה מצדיקה שינוי במועד תשלום המשכורת. על המעסיק לשלם משכורת בתקופה זו לעובדים שהתייצבו לעבודה (כלומר לא הוצאו לחל"ת). ייתכן שהמעסיק ייתקל בקשיים בעמידה בחובתו זו, מחמת מחלה של חשב השכר, מחמת חסרון מזומנים שעלול להיווצר עקב שיבוש סדרי החיים וכדומה. במקרה זה אין לעובד הצדקה לדרוש פיצוי בגין הלנת שכר, משום שבהתאם לחוק הגנת השכר, כאשר הלנת שכר נגרמת "בגלל נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה עליה", יימנע בית הדין לעבודה מלפסוק פיצוי זה.

לתחילת העמוד

שאלה:

איזה הצהרת בריאות נדרשת מהעובד לפני כניסה למקום העבודה?

תשובה:

 תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף–2020 קובעות:

(1)
בטרם כניסה למקום עבודה –
(א)
המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים את השאלות האלה:
(1)
האם אתה משתעל?
(2)
האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
(3)
האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;
(ב)
המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;

על מנת לסייע ללקוחותיה, חילן פיתחה מענה לדרישה זו במערכת החילנט ובאפליקציית חילן Mobile.
ללקוחות הנוכחות המענה כולל דוח המשלב את דיווחי הנוכחות העדכניים עם הצהרת העובד. לקוחות חילן המעוניינים בפתיחת השירות בארגונכם, אנא פנו למיישמי חילנט או שלחו מייל ל:info-hilanet@hilan.co.il

לתחילת העמוד

שאלה:

הרכב הצמוד עומד ללא תנועה ליד הבית, האם אקבל זיכוי על שווי השימוש למס?

תשובה:

עמדת רשות המסים מימים ימימה בנוגע לשווי שימוש ברכב צמוד הייתה שגם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש יש לזקוף שווי שימוש מלא, כאילו היה הרכב ברשות העובד במשך כל החודש (למעט כאשר הרכב הוצמד לעובד אחר ביתרת החודש, והוא מחויב בשווי שימוש). כעת הציגה רשות המסים החרגה זמנית לתקופת משבר הקורונה: עובד שיצא לחל"ת בעקבות מגפת הקורונה ובאותו מועד או לאחריו החזיר למעסיק את הרכב שהוצמד לו, ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו. כך גם בעת קבלת הרכב הצמוד בעת החזרה מהחל"ת. שימו לב שהקלה זו מתייחסת למצב שהרכב הוחזר למעסיק (כלומר הושאר בחניון של המעסיק), ואינה מתייחסת למצב שבו הרכב עומד ללא תנועה ליד ביתו של העובד.

לתחילת העמוד

שאלה:

הוציאו אותי לחל"ת, אבל הרכב הצמוד נשאר אצלי, האם זה יפגע בזכותי לדמי אבטלה?

תשובה:

הנחיית המוסד לביטוח לאומי היא ששווי הטבות הניתנות בתקופת חל"ת יש לשייך לחודש העבודה האחרון שקדם ליציאה לחל"ת ולחשב דמי ביטוח לאומי בהתאם. בהתאם לגישה זו, השארת הרכב הצמוד בידי העובד לא תפגע בזכותו לדמי אבטלה ובגובהם של דמי האבטלה.

לתחילת העמוד

שאלה:

כיצד מחושבים דמי אבטלה?

תשובה:

דמי אבטלה מחושבים לפי השכר החייב בדמי ביטוח לאומי בתקופה שקדמה לאבטלה, ושיעורם מתוך שכר זה הולך ופוחת ככל שהשכר גבוה יותר. מידע נוסף על גובה דמי האבטלה מופיע באתר המוסד לביטוח לאומי.

מידע נרחב על דמי אבטלה בעקבות משבר הקורונה מופיע באתר המוסד לביטוח לאומי, בדף "דמי אבטלה בעקבות משבר הקורונה".

לתחילת העמוד

שאלה:

בגלל המשבר הורידו אותי ממשרה מלאה לחצי משרה, האם אני זכאי לדמי אבטלה?

תשובה:

צמצום היקף המשרה אינו מקנה זכות לדמי אבטלה

לתחילת העמוד

שאלה:

מה ההקלות המיוחדות בתקופה זו לעניין דמי אבטלה?

תשובה:

בתקופת משבר הקורונה הוגמשו כללי הזכאות לדמי אבטלה, מבחינת תקופת האכשרה הנדרשת ומשך הזכאות:

 • תקופת האכשרה הנדרשת לזכאות לדמי אבטחה קוצרה לשישה חודשים. קיצור זה חל רק על מי שפוטר או הוצא לחל"ת בין 1 במרץ ל-19 באפריל.
 • מבוטח שאינו זכאי לדמי אבטלה רק בשל כך שתקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו מסתיימת בתקופה שמיום 1 במרץ עד 30 באפריל ימשיך לקבל דמי אבטלה עד 30 באפריל.
לתחילת העמוד

שאלה:

יצאתי לפנסיה בגיל 62 והתחלתי עבודה חדשה, וכעת הוציאו אותי לחל"ת. האם אני זכאית לדמי אבטלה?

תשובה:

כאשר מובטל או מובטלת מקבלים פנסיה, סכום הפנסיה מופחת מדמי האבטלה המחושבים להם.

אישה בגיל 62–67 שזכאית לקצבת אזרח ותיק וגם לדמי אבטלה תקבל קצבת אזרח ותיק שתשולם במועדה, ובמידת הצורך תשולם השלמה שלה לדמי האבטלה שחושבו.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני בן 68 והוציאו אותי לחל"ת. מה עלי לעשות כדי לקבל דמי אבטלה?

תשובה:

מי שהגיע לגיל 67 אינו זכאי לדמי אבטלה. עם זאת, במסגרת ההקלות המיוחדות בתקופה זו, עובדים שהגיעו לגיל 67 והוצאו לחל"ת יקבלו מענק הסתגלות, בהתאם לתנאים המפורטים באתר הביטוח הלאומי, לאחר הגשת בקשה למענק.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני בחל"ת, מקבל דמי אבטלה שמהם מנכים דמי ביטוח לאומי, ובנוסף המעסיק מחייב אותי בדמי ביטוח לאומי בחל"ת, וגם על הרכב הצמוד שעומד ללא תנועה ליד הבית אני משלם דמי ביטוח לאומי. לא הגזימו?

תשובה:

ייתכן שיש פה הגזמה, אבל אלה ההנחיות של המוסד לביטוח לאומי.

בשני החודשים הקלנדריים המלאים הראשונים של החל"ת (שבהם העובד אינו מועסק במקום אחר) על המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי בסך 348.21 ש"ח לחודש (קבלת דמי אבטלה אינה פוטרת מחובה זו, אף שגם מדמי האבטלה מנוכים דמי ביטוח לאומי). בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971, נאמר: "המעביד רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לעובד את דמי הביטוח ששילם כאמור". החל מחודש השלישי של החל"ת העובד חייב בתשלום ביטוח לאומי בעד עצמו בסך 177 ש"ח לחודש. אם יצאת לחל"ת במהלך חודש מרץ, החיוב בדמי ביטוח לאומי בגין החל"ת חל רק החל ממשכורת אפריל, ובתנאי שתהיה בחל"ת במשך כל אפריל.

מי שממשיך להחזיק ברכב צמוד בתקופת החל"ת מחויב, בנוסף לאמור לעיל, גם בדמי ביטוח לאומי על פי שווי השימוש ברכב הצמוד, כפי שנקבע על ידי רשות המסים.

לתחילת העמוד

שאלה:

המעסיק הקבוע שלי הוציא אותי לחל"ת, ומצאתי לי עבודה זמנית לתקופה זו. האם זה פוגע בזכותי לדמי אבטלה?

תשובה:

לפי סעיף 176 לחוק הביטוח הלאומי, כאשר עובד שזכאי לדמי אבטלה מוצא עבודה בשכר נמוך מדמי האבטלה שהוא זכאי להם, המוסד לביטוח לאומי ישלים את שכרו לגובה דמי האבטלה שהוא זכאי להם. 

אזכיר שכאשר עובד נמצא בחל"ת, מעסיקו רשאי לנכות ממנו, בשני החודשים הקלנדריים הראשונים של החל"ת, דמי ביטוח לאומי בסך 348 ש"ח לחודש. כאשר העובד מצא עבודה אחרת, אפילו ליום אחד בחודש, הוא ומעסיקו פטורים בחודש זה מדמי ביטוח לאומי אלה.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני מקבל במשכורת נקודות זיכוי בגין ילד נכה. האם המוסד לביטוח לאומי ייתן לי אותן בחישוב דמי אבטלה?

תשובה:

רשות המסים הודיעה שאישורים לתיאום מס שהופנו אל המעסיק ניתן להציגם גם למוסד לביטוח לאומי לשם חישוב מס הכנסה על דמי אבטלה. המוסד יכבד גם הקלות מס שמוצגות בתלוש המשכורת לפי הצהרה של העובד בטופס 101. 

סביר שרבים ממקבלי דמי האבטלה יבקשו תיאום מס לאחר חזרתם לעבודה, משום שדמי האבטלה נמוכים במידה ניכרת מהשכר הרגיל.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני גר בשכונה שהיא אזור מוגבל, ועובד במפעל חיוני מחוץ לעיר. כתושב השכונה אסור לי לצאת מהעיר, וכעובד במפעל חיוני אני נדרש לבוא לעבודה. לאיזה משתי ההוראות עלי לציית?

תשובה:

כברירת מחדל עליך לציית לאיסור לצאת מהאזור המוגבל, אך אתה או מעסיקך תוכלו לפנות לרח"ל - רשות חירום לאומית, בבקשה לקבל אישור יציאה מהעיר לעבודה חיונית, ועם אישור כזה תוכל לצאת לעבודה ולהציג אישור זה לשוטרים.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני נדרש להגיע לעבודה אבל חושש מהדבקה, מה ביכולתי לעשות?

תשובה:

כידוע, הממשלה נקטה צעדים רבים למניעת הדבקה. בין השאר כוללת החקיקה גם הנחיות למעסיק למניעת הדבקה במקום העבודה. בהתאם הנחיות, במקום העבודה על המעסיק להקפיד על הנושאים הבאים:

 • שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.
 • לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
 • מתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
 • מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים.

לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020 והנחיית משרד הבריאות, חובה לחבוש מסכה לאף ולפה במרחב ציבורי ובמקום העבודה, ועל המעסיק לוודא שהעובדים במקום העבודה יקיימו חובה זו. פטור מחובה זו אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף; לעניין זה, ”אדם השוהה במקום סגור או מופרד“ – אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר וחמישים סנטימטרים לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה מסכה יושב.

לתחילת העמוד

בחר נושא: