שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

בחר נושא:

שכר המינימום - שאלות ותשובות

נכתב על ידי דוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחילן 

שאלה:

מה גובהו של שכר המינימום?

תשובה:

לשכר המינימום נקבעו שלוש רמות: לחודש, ליום ולשעה, בהתאם לאופן קביעת שכרו של העובד. החל מאפריל 2006, שכר המינימום לחודש, לעבודה במשרה מלאה, הוא 3,456.58 שקל. שכר המינימום ליום, ליום עבודה מלא, הוא 159.51 שקל למי שעובד חמישה ימים בשבוע, ו-138.26  שקל למי שעובד שישה ימים בשבוע. שכר המינימום לשעה הוא 18.58 שקל. מידע עדכני והיסטורי על גובהו של שכר המינימום מופיע בטבלת שכר מינימום שבאתר זה.

לתחילת העמוד

שאלה:

מהי משרה מלאה לעניין שכר המינימום?

תשובה:

משרה מלאה היא כנהוג במקום העבודה. בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, שבוע העבודה לא יעלה על 45 שעות, אך במקומות עבודה רבים שבוע העבודה קצר יותר. למורה בבית ספר תיכון שבוע העבודה הוא בן 24 שעות, ולכן די בעבודה בהיקף כזה כדי להיות זכאי לשכר המינימום לחודש. מובן שעבודה בהיקף כזה במקום עבודה שבו משרה מלאה היא 45 שעות עבודה בשבוע תזכה את העובד רק ב-53% משכר המינימום לחודש.

לתחילת העמוד

שאלה:

אחרי ששכנעתי את העובדים שלי במצבו הקשה של המפעל, הם מוכנים להסתפק, בשנה הקרובה, בשכר נמוך משכר המינימום. האם יש דרך לעשות זאת בלי להסתבך עם החוק?

תשובה:

אין כל דרך חוקית לשלם שכר נמוך משכר המינימום. זוהי זכות שנקבעה בחוק, והעובד, ואפילו ארגון העובדים, אינם יכולים לוותר עליה.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם גם נוער עובד זכאי לשכר מינימום?

תשובה:

גם נוער עובד זכאי לשכר המינימום, אך גובהו נמוך יותר, והוא נקבע בהתאם לגילו של הנער. החל מאפריל 2006, שכר המינימום לנוער הוא: עד גיל 16 – 14.00 שקל לשעה, מגיל 16 עד 17 – 15.00 שקל לשעה ומגיל 17 עד 18 – 16.58 שקל לשעה. לחניך, שהוא נער הלומד מקצוע באמצעות עבודה מעשית מודרכת, שכר המינימום הוא 12.00 שקל לשעה.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם אפשר לשלם לנכה שכר נמוך משכר המינימום?

תשובה:

למנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה נתונה סמכות לקבוע שכר מינימום מופחת לעובד הסובל ממגבלה גופנית, נפשית או שכלית, הגורמת לכך שיכולת עבודתו פחותה מיכולת העבודה הרגילה. באישור יקבע המשרד את גובה שכר המינימום שיש לשלם לעובד זה, בהתאם ליכולת העבודה שלו. צעד זה נועד לפתוח את שוק העבודה לעובדים אלה, שעלולים להתקשות מאוד במציאת עבודה בשכר המינימום.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם גם לעובד שמקבל קצבת זקנה חובה לשלם שכר מינימום כמו לעובד צעיר?

תשובה:

אין גיל מרבי לתחולתו של חוק שכר מינימום. המצבים היחידים של שכר מינימום מופחת הם אלה המתוארים בתשובות לשתי השאלות הקודמות.

לתחילת העמוד

שאלה:

מתי מתעדכן שכר המינימום?

תשובה:

בהתאם לחוק שכר מינימום, שכר המינימום מתעדכן מדי שנה בחודש אפריל, כך שיהיה שווה ל-47.5% מהשכר הממוצע. במועד תשלום תוספת היוקר מוגדל שכר המינימום בשיעור תוספת היוקר. בהתאם לכך אכן התעדכן שכר המינימום בחודש ינואר 2003, עם תשלום תוספת היוקר. בחודש אפריל 2006 התעדכן שכר המינימום, כנדרש מדי שנה. בשנים 2002 – 2005 לא התעדכן שכר המינימום בחודש אפריל , משום שהשכר הממוצע, שלפי השינויים בו מתעדכן שכר המינימום, הוקפא במסגרת הקיצוצים בתקציב.

לתחילת העמוד

שאלה:

איך זה שאני, ששכרי ברוטו הוא 3,500 שקל לחודש, לא מקבל השלמה לשכר מינימום, ואילו חברי ששכרו ברוטו הוא 6,000 שקל לחודש, מקבל השלמה לשכר מינימום?

תשובה:

לא כל רכיבי השכר נכללים בשכר המושווה לשכר המינימום, ולכן התופעה שאתה מתאר נובעת מהבדל בשמות של רכיבי השכר שלך ושל חברך. שכרך מכיל רכיב יחיד, שגובהו גדול משכר המינימום, ולכן אינך מקבל השלמה לשכר מינימום. לחברך השכר מורכב, למשל, משכר יסוד של 3,000 שקל, תוספת ותק של 1,000 שקל, הוצאות נסיעה בסך 800 שקל ותוספת משפחה בסך 200 שקל. מכל הרכיבים הללו, רק שכר היסוד מושווה לשכר המינימום, והוא בגובה המזכה בהשלמה לשכר המינימום, ואילו כל שאר הרכיבים אינם נכללים בהשוואה זו, ולכן אין חשיבות לגובהם.

לתחילת העמוד

שאלה:

מי קובע איזה רכיבי שכר אינם מובאים בחשבון בעת השוואת השכר לשכר המינימום?

תשובה:

לשכר המינימום מושווה השכר בעד יום עבודה רגיל. בהתאם לכך אין לכלול בהשוואה גמול שעות נוספות, ותוספות אחרות בעד עבודה נוספת. בנוסף לכך נקבעה בחוק שכר מינימום רשימה של רכיבים שאינם נכללים בהשוואה לשכר המינימום: "תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעביד". בנוסף לרכיבים אלה חותרת ההסתדרות, בעת שהיא מקיימת משא ומתן על השכר, לצרף רכיבים נוספים לרשימה זו. הרחבה זו חלה רק על העובדים שבהם עוסק ההסכם.

לתחילת העמוד

שאלה:

מהו שכר המינימום לעבודה במשמרת לילה?

תשובה:

שכר המינימום לעבודת לילה אינו שונה מהשכר לעבודה ביום. ההבדל היחיד בחקיקה בין לילה ליום הוא הקביעה שיום עבודה במשמרת לילה אורכו שבע שעות בלבד (השעה השמינית נחשבת לשעה נוספת). מקורו של השכר המוגדל לעבודה בלילה הוא בהסכמי עבודה, ורק עובד שחל עליו הסכם כזה יקבל בעד שעת עבודה בלילה שכר גבוה מאשר בעד עבודה ביום.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני מקבל שכר נמוך, עם השלמה לשכר מינימום. לאיזה תשלום אני זכאי בעד עבודה בשעות נוספות?

תשובה:

בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, בעד שעה נוספת יש לשלם שכר השווה ל-125% או 150% משכר שעה רגילה. שכר שעה רגילה שלך שווה לשכר המינימום, ולכן בעד שעה נוספת יש לשלם לך שכר השווה ל-125% או 150% משכר המינימום.

לתחילת העמוד

שאלה:

קבלן כוח אדם מציע לי את שירותי עובדיו בתעריף שפירושו שהוא משלם להם שכר נמוך משכר המינימום. האם אני מוגן מפני תביעה, בהתחשב בכך שלא אני מעסיק את העובדים הללו אלא הקבלן?

תשובה:

אינך מוגן מפני תביעה, משום שבהתאם לסעיף 6א לחוק שכר מינימום, שנוסף לחוק בחודש יולי 2002, עובד של קבלן כוח אדם רשאי לתבוע גם את מעסיקו בפועל בגין הפרה של חוק שכר מינימום. לפיכך כדאי לך לוודא שקבלן כוח האדם שאתה משתמש בשירותיו מציית לחוק שכר מינימום.

לתחילת העמוד

שאלה:

במפעל שבו אני עובד משלמים לעובדי הייצור רק 15 שקל לשעה, אבל העובד האחרון שהתלונן על כך פוטר מיד, ולשאר העובדים המעביד מסביר שאם יכריחו אותו לשלם שכר מינימום הוא יסגור את המפעל. מה אפשר לעשות?

תשובה:

במאמץ להתמודד עם הבעיה המוצגת בשאלה זו, תוקן חוק שכר מינימום ונקבע בו שאין לפגוע בעובד מחמת תלונה שהגיש על הפרת חוק זה. אם יש בך נכונות למאבק, סעיף זה בא לחזק אותך. אם אתה חושש שהמעביד יממש את איומו לסגור את המפעל, חפש מקום עבודה טוב יותר וחכה לימים טובים יותר. אם אתה מאמין שאיומו של המעביד הוא איום סרק, אך אינך רוצה להיכנס לעימות אישי אתו, נסה להיעזר בפקחי משרד העבודה.

לתחילת העמוד

שאלה:

בעבודתי כמלצר אני מקבל שכר של 5 שקלים לשעה פלוס טיפים. טיפ ביום בינוני הוא 20 שקל לשעה, כך שבסך הכל אני מרוויח הרבה יותר משכר המינימום. חברתי טוענת שבכל זאת את ההשלמה לשכר המינימום יש לחשב תוך התעלמות מהטיפים. האם היא צודקת?

תשובה:

בחוק שכר מינימום נאמר "עובד זכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום". את התשר העובד אינו מקבל ממעבידו, ולכן נקבע בפסק דין שעסק בנושא זה (עע 300113/98 חברת ד.ג.מ.ב. אילת מסעדות בע"מ נ' ענבל מלכה, ניתן ביום 1.6.05) "הננו מגדירים תשר כחלק מ"שכר עבודה" רק מקום בו הוא נרשם ועובר דרך קופת המעסיקה. במקרה דנן כספי התשר ניתנו ישירות למשיבה, לא עברו דרך קופת המסעדה ולמסעדה לא היתה שליטה על קבלת התשר. משכך, אין הם יכולים להוות חלק משכרה לצורך חוק שכר מינימום".
הצעה להסדיר סוגיה זו באופן חד-משמעי, ולקבוע בחוק הגנת השכר שתשר איננו בגדר שכר, הוגשה לכנסת אך לא אושרה.

לתחילת העמוד

בחר נושא: