שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

בחר נושא:

רכב צמוד - שאלות ותשובות

נכתב על ידי דוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחילן 

שאלה:

בתלוש המשכורת שלי מופיעה שורה שבה כתוב: "שווי רכב צמוד 2,000 שקל". כמה מס אני משלם בגלל זה?

תשובה:

שווי הרכב הצמוד המופיע בתלוש המשכורת משקף את הערך שמייחסת רשות המסים להטבה זו, והמסים החלים עליך מחושבים כאילו משכורתך כללה סכום ברוטו שזה גובהו. גובה המסים תלוי בשיעור המס השולי החל עליך. אם משכורתך בחודש ינואר 2015 היא 14,000 שקל, למשל, מס ההכנסה השולי החל עליך הוא 31%, ובנוסף חלים עליך דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בשיעור 12%. סה"כ המס השולי החל עליך הוא לפיכך 43%, ולכן הרכב הצמוד מקטין לך את הנטו ב-860 שקל מדי חודש.

לתחילת העמוד

שאלה:

לפי מה נקבע השווי למס של הרכב הצמוד?

תשובה:

לפני שנים רבות נקבע שווי השימוש ברכב הצמוד לפי נפח המנוע של הרכב.

החל משנת 1997 נקבע שווי הרכב הצמוד לפי קבוצת המחיר של הרכב, המופיעה ברשיון הרכב. קבוצת המחיר נקבעת לפי מחירו של הרכב בעת עלייתו לכביש לראשונה, ולה שבע רמות, החל מ-1, שהיא הרמה הזולה ביותר, וכלה ב-7, שהיא הרמה היקרה ביותר. מרבית המכוניות המשמשות כרכב צמוד, כגון פורד פוקוס, מאזדה לאנטיס ורנו מגאן (בדגמים הזולים שלהן), נמנו על קבוצה 2. השווי למס של מכונית בקבוצה זו, בחודש ינואר 2015, הוא 2,960 שקל. למכונית בקבוצה 3 השווי הוא 3,810 שקל, ולמכונית בקבוצה 4 נקבע שווי של 4,570 שקל.

למכוניות שעלו לכביש החל מינואר 2010 נקבע שווי השימוש החודשי כ-2.48% ממחיר המחירון של הרכב בעת שעלה לכביש. מחיר זה מוצמד למדד מדי שנה. 

לתחילת העמוד

שאלה:

אני טכנאי שירות, ולכן המעביד נותן לי מכונית מסחרית שמשמשת אותי בעבודתי במשך היום, וגם לנסיעותי הפרטיות אחרי העבודה. למנהלי המחלקות אצלנו יש מכונית פרטית כרכב צמוד, והיא משמשת אותם בעיקר לנסיעותיהם הפרטיות. בכל זאת, גם לי וגם להם מופיע בתלוש שווי רכב צמוד בסך 2,500 שקל. איפה הצדק?

תשובה:

שווי השימוש ברכב צמוד נקבע רק לפי מחירו בעת שעלה לכביש, שהוא נתון שקל למדוד אותו, ולא לפי מידת ההנאה שמפיק העובד מהרכב. עד סוף 1997 נקבע למכונית מסחרית שווי למס נמוך מזה של מכונית פרטית, אך החל משנת 1998 נקבע השווי רק לפי קבוצת המחיר של הרכב (ומשנת 2010: לפי מחיר הרכב), ומבחינה זו שתי המכוניות שאתה מתאר נמצאות באותה רמת מחיר.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני נוסע ברכב צמוד בן שלוש שנים, וחברי נוסע ברכב צמוד חדש מאותו דגם. לשנינו מופיע בתלוש אותו שווי. מדוע אין הנחה על רכב ישן?

תשובה:

את שאלתך יש להפנות לשר האוצר, שהוא הקובע את הכללים לחישוב שוויו של הרכב הצמוד. בהתאם לכללים אלה, השווי נקבע לפי מחיר הרכב בעת עלייתו לכביש, והשינוי היחיד בה במהלך השנים הוא הצמדה למדד של מחיר הרכב. עקב תנודות במחירי רכב חדש ייתכן מצב שבו שווי השימוש ברכב ישן אף יהיה גבוה משווי השימוש ברכב חדש מאותו דגם. 

לתחילת העמוד

שאלה:

אני מעסיק נער שליח עם קטנוע בבעלות החברה. הקטנוע עומד לרשות השליח גם מחוץ לשעות העבודה. האם יש לחייב אותו בשווי רכב צמוד? לפי איזה תעריף?

תשובה:

קטנוע העומד לרשות העובד לשימושו הפרטי הוא הטבה בשווה כסף, ולכן יש לחייב את העובד במס בהתאם לערכה של הטבה זו. להבדיל ממכונית צמודה, ששוויה נקבע לפי טבלה שקובע שר האוצר, אין שווי סטנדרטי כזה לקטנוע צמוד. עליך לקבוע את השווי למס של הקטנוע הצמוד לפי ההוצאות הכרוכות במתן הטבה זו, בהתאם לקילומטראז' הפרטי שעושה העובד.

לתחילת העמוד

שאלה:

שמעתי שיש עובדים שמקבלים גילום של שווי הרכב הצמוד, כלומר המעסיק משלם את המס הנובע מהרכב הצמוד. באיזה תנאים עובד זכאי לגילום?

תשובה:

הזכות לגילום שווי הרכב הצמוד היא חלק מחוזה העבודה של העובד, ונקבעת לפיכך במשא ומתן בין הצדדים להסכם. רק מעטים זוכים להטבה זו.

לתחילת העמוד

שאלה:

יש לי רכב צמוד שהמעביד מגלם את המס החל עליו. שמעתי על פסק דין שמקנה זכויות פנסיה ופיצויי פיטורים בגין הגילום. האם תוכל לפרט?

תשובה:

בפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה (דב"ע כב/3-19 מרקוס בן יפלח נ' פולגת תעשיות בע"מ, פד"ע כה 489) נקבע שגילום שוויו של הרכב הצמוד נכלל בשכר המהווה בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים. בפסק דין נוסף של בית הדין הארצי לעבודה (דב"ע 1240/01 גרא קורן נ' קרן קיימת לישראל, ניתן ביום 14.1.03) נקבע, בעקבות פסק הדין הקודם, שכאשר עובד זכאי לפנסיה תקציבית, גילום שוויו של הרכב הצמוד הוא רכיב שכר פנסיוני, כלומר רכיב זה נכלל במשכורת שלפיה מחושבת הפנסיה התקציבית. נגד פסק דין זה הוגשה עתירה לבג"ץ, ונפסק (בג"ץ  4838/03 קרן קיימת לישראל נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים וגרא קורן, ניתן ביום 17.1.05) כי יש לשלול מכל וכל את פסקי הדין הקודמים, כלומר גילום שוויו של רכב צמוד אינו נכלל בשכר המהווה בסיס לפנסיה ולפיצויי פיטורים.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני עומד לקבל רכב צמוד, ומעסיקי מאפשר לי לבחור בדגם המתאים לי מבין שלושה דגמים שמציעה חברת הליסינג. האם יש שיקולי מס שעשויים להשפיע על החלטתי?

תשובה:

התשלום החודשי לחברת הליסינג מושפע לא רק ממחיר הרכישה של המכונית אלא משיקולים נוספים של חברת הליסינג, כגון מחיר המכונית בסוף תקופת הליסינג ועלות התחזוקה השנתית שלה. כתוצאה מכך ייתכן מצב שבו מכוניות במחירים שונים מוצעות למעביד באותו מחיר על-ידי חברת הליסינג. במצב כזה, שיקולי מס ינחו אותך למכונית שמחיר המחירון שלה נמוך יותר. חיסכון משמעותי יותר במס יושג באמצעות בחירה ברכב היברידי - על מנת לעודד שימוש ברכב כזה, שווי השימוש בו, המחושב לפי הכללים הרגילים, מוקטן ב-560 שקל לחודש (בשנת 2015).

אם אתה נמנה עם המאושרים שהמעביד מגלם להם את שווי השימוש ברכב הצמוד, מובן ששיקולי מס אלה אינם רלבנטיים לגביך.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם כדאי להיפרד מהרכב הצמוד ולקבל במקומו תשלום החזקת רכב?

תשובה:

שווי השימוש ברכב צמוד היה נמוך מאוד בהשוואה לעלות השימוש בו, ובמצב זה השאלה שלפנינו לא עלתה לדיון. לאחר מאבק הצליח משרד האוצר,בסוף העשור הראשון של המאה ה-21, להעלות במידה ניכרת את שווי השימוש ברכב צמוד, וכתוצאה מכך להגדיל את מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות המשולמים בגין הרכב הצמוד.

צעד זה מקטין את כדאיות קבלתו של רכב צמוד מהמעסיק, ומגדיל את כדאיות החלופה של תשלומי החזקת רכב, שעליהם ויתר העובד בעת שקיבל רכב צמוד. המעבר מעיקרון זה אל העובד הספציפי מורכב יותר. אף שלרכב צמוד מדגם מסוים נקבע שווי אחיד לכל העובדים, ברור שההנאה המופקת מהרכב הצמוד משתנה מעובד לעובד, ותלויה במידה רבה בקילומטראז' החודשי שעושה העובד, בשיעור המס השולי החל על העובד ובפרמטרים נוספים. לפיכך לא נקבע כאן קו גבול ברור, אך נציין שעובדים שהתועלת שהם מפיקים מהרכב הצמוד נמוכה יחסית, ראוי שישקלו החלפתו בתוספת שכר מתאימה.

חלופה נוספת, המשלבת בין שתי החלופות שבהן עסקנו, היא ירידה במחיר הרכב הצמוד, כלומר החלפת הרכב הצמוד ברכב צמוד זול יותר. בהתחשב בכך שרכב צמוד הוא גם סמל סטטוס, ספק אם רבים יבחרו בחלופה זו, אך גם היא אפשרית.

לתחילת העמוד

בחר נושא: