שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

בחר נושא:

מס הכנסה - מיסוי בני זוג - שאלות ותשובות

נכתב על ידי דוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחילן 

שאלה:

איזה הקלת מס ניתנת למי שאשתו אינה עובדת?

תשובה:

בהתאם לסעיף 37 לפקודת מס הכנסה יחיד שאשתו אינה עובדת, וכן אין לה הכנסה חייבת ממקור אחר (דמי אבטלה, דמי לידה, פנסיה וכדומה), זכאי לנקודת זיכוי נוספת, בתנאי שהוא או אשתו הגיעו לגיל פרישה, או שהוא או אשתו עיוור או נכה 100%. בשנת 2017 ערכה של נקודת זיכוי הוא 215 שקל לחודש, וסכום זה מופחת מסכום המס שבו חייב אותו אדם.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם יש הקלת מס דומה לאשה שבעלה אינו עובד?

תשובה:

סעיף 37 לפקודה משתמש במונח "בן זוגו", ולא במונח "אשתו", ובהתאם לכך אשה שבעלה אינו עובד זכאית אף היא לנקודת זיכוי נוספת, בתנאים דומים לאלה המזכים גבר בנקודת זיכוי נוספת. עד לשנת 2002 היה על אשה שהיא אם לילדים לבחור בין נקודת זיכוי זו ובין נקודות זיכוי בגין ילדיה. החל משנת 2003, גם אשה המקבלת נקודות זיכוי בגין ילדיה, ומתקיימים בה התנאים המזכים בנקודת זיכוי בגין בן זוג שאינו עובד, זכאית לחצי נקודת זיכוי נוספת בגין בעלה שאינו עובד.

לתחילת העמוד

שאלה:

שותפתי לחיים, שאתה אני מגדל את ילדינו המשותפים, אינה עובדת. האם אני זכאי להקלת מס בגינה?

תשובה:

הגדרת "בן זוג" בפקודת מס הכנסה היא "אדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו". אינך מקיים הגדרה זו, שהרי אינך נשוי לשותפתך לחיים, ולכן אינך זכאי לנקודת זיכוי בגינה. 

לתחילת העמוד

שאלה:

אשתי התחילה לעבוד בחודש אפריל, וכתוצאה מכך נשללה ממני נקודת הזיכוי בגין אשה שאינה עובדת, מתחילת השנה. במהלך יולי הופסקה עבודתה, האם כתוצאה מכך אקבל שוב נקודת זיכוי בגינה החל מחודש אוגוסט?

תשובה:

חישוב מס הכנסה נעשה על בסיס שנתי, ולכן מרגע שדיווחת על עבודתה של אשתך נשללה ממך נקודת הזיכוי מתחילת השנה. העובדה שאשתך הפסיקה לעבוד אינה מקנה לחשב השכר את הסמכות לתת לך מחדש נקודת זיכוי, משום שבשנת המס הנוכחית אשתך עבדה בחלק מהשנה. לפתרון בעיה זו עליך לפנות לפקיד השומה, כפי שיובהר בתשובה לשאלה הבאה.

לתחילת העמוד

שאלה:

אשתי עומדת להתחיל לעבוד בחודש דצמבר, ואני מבין שכתוצאה מכך תישלל ממני, בחישוב משכורתי, נקודת הזיכוי שקיבלתי מתחילת השנה. פירוש הדבר פגיעה מידית בנטו שלי בסך 2,460 שקל, שהם ערכה של נקודת זיכוי שנתית. אולי עדיף לדחות את תחילת עבודתה לינואר, כך שלא אפגע בשנת המס הנוכחית?

תשובה:

בגופו של מחוקק המסים פועם לב חם, והוא מגלה התחשבות במצב שבו לבן הזוג היתה הכנסה נמוכה מאוד במהלך השנה. בהתאם לסעיף 38 לפקודה, כאשר הכנסתו השנתית של בן הזוג נמוכה מ-24,600 שקל (בשנת 2010) ולבני הזוג ילד שגילו נמוך מ-18 שנה, או הכנסתו השנתית של בן הזוג נמוכה מ-21,525 שקל (גם כאשר לבני הזוג אין ילד שגילו נמוך מ-18 שנה) ניתן להגיש דין וחשבון שנתי לפקיד השומה ולקבל את נקודת הזיכוי בגין בן זוג שאינו עובד, תוך התעלמות מהכנסתו הקטנה של בן הזוג.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני אלמנה ואם לילד, ולכן ניתנת לי נקודת זיכוי נוספת בהיותי משפחה חד-הורית. האם נקודת הזיכוי תאבד כאשר אתחתן?

תשובה:

כן, כאשר תתחתני תחדלי להיות משפחה חד-הורית, ולכן תאבדי, החל מיום נישואיך, את נקודת זיכוי הניתנת לך כעת בזכות היותך משפחה חד-הורית.

לתחילת העמוד

שאלה:

יש לי רושם שיש סתירה בין תשובותיך. באחת אתה קובע שהשפעת הנישואין על נקודות הזיכוי באה לידי ביטוי מתחילת שנת המס, ובשנייה אתה קובע שהשינוי משפיע ממועד הנישואין. מה התשובה הנכונה?

תשובה:

בכל הנוגע להשפעתו של שינוי במצב המשפחתי על נקודות הזיכוי, מבדיל סעיף 41 לפקודת מס הכנסה בין שני בני הזוג, אם כי לא לפי מינם אלא לפי אופן רישומם אצל פקיד השומה. כדי לא ליצור אפליה לפי מין, נמנעת פקודת מס הכנסה, כמעט כליל, משימוש במונחים בעל ואשה, ומשתמשת במקומם במונחים "בן זוג רשום" ו"בן זוג שאינו בן זוג רשום". לפקיד השומה ולבני הזוג נתונה סמכות, במסגרת כללים נאותים, לקבוע מי משני בני הזוג יהיה בן הזוג הרשום. על בן הזוג הרשום חלים כללים מסוימים בשנה שבה השתנה מצבו המשפחתי, וכללים אחרים חלים באותה שנה על בן הזוג שאינו בן זוג רשום. התשובה הקודמת (שבה השואלת היא אשה)  עוסקת בגורלו של בן הזוג שאינו בן זוג רשום בשנה שבה התחתן, והתשובה שקדמה לה (שבה השואל הוא גבר) עוסקת בבן הזוג הרשום. כעיקרון, בשתי התשובות הללו יכלו בני הזוג לבחור אחרת את אופן רישומם אצל פקיד השומה, והתשובות היו משתנות בהתאם.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני משלם מזונות לאשתי לשעבר ולילדי הנמצאים עמה. לכמה נקודות זיכוי אני זכאי?

תשובה:

בגין המזונות שאתה משלם לאשתך לשעבר אתה זכאי לעוד נקודת זיכוי (זכות זו ניתנת רק לגרוש שהתחתן שנית), ובגין המזונות שאתה משלם לילדיך תקבל עוד נקודת זיכוי. בסך הכל תקבל שתי נקודות זיכוי נוספות (בנוסף לשתיים ורבע נקודות זיכוי הניתנות לכל תושב ישראל).

לתחילת העמוד

שאלה:

איך מנוהל התיק של בני זוג נשואים במס הכנסה?

תשובה:

לבני זוג נשואים מנוהל בידי פקיד השומה תיק משותף, הנושא את שמות שני בני הזוג. כאשר הכנסתם של בני הזוג נובעת ממקורות שאינם תלויים זה בזה אין לתיק המשותף משמעות רבה – חישוב המס נעשה לכל אחד מבני הזוג בנפרד. כאשר הכנסתם של בני הזוג נובעת ממקורות התלויים זה בזה, מבוצע להם חישוב מס מאוחד, כלומר רואים את הכנסת שניהם כאילו היא הכנסה של אחד מהם בלבד, ובכך גדל נטל המס החל על הכנסה זו (נקודות זיכוי נוספות הניתנות במצב זה רחוקות מלהוות פיצוי על נטל המס הנוסף).

לתחילת העמוד

שאלה:

האם העובדה שלבני זוג מנוהל תיק משותף אצל פקיד השומה מאפשרת להעביר הקלות מס מאחד מבני הזוג למשנהו?

תשובה:

יש מקרים אחדים שבהם מתירה הפקודה העברת הקלת מס מאחד מבני הזוג (שאינו מסוגל ליהנות בעצמו מהקלה זו עקב שכרו הנמוך) לבן הזוג האחר. דוגמה לכך היא הקלת המס בגין תשלום לביטוח חיים, הניתנת להעברה בין בני הזוג.

לתחילת העמוד

שאלה:

אשתי היא רוקחת המנהלת בית מרקחת שבבעלותה, ואני עוזר לה בעבודות שונות בבית המרקחת, ומקבל שכר בהתאם. מדוע המס על שכר זה כל כך גבוה?

תשובה:

כאשר הכנסתם של בני הזוג נובעת ממקורות התלויים זה בזה, מבוצע להם חישוב מס מאוחד, כלומר רואים את הכנסת שניהם כאילו היא הכנסה של אחד מהם בלבד, ובכך גדל נטל המס החל על הכנסה זו. אתה נכלל בקטגוריה זו, שהרי אתה עוזר לאשתך בעסק הנמצא בבעלותה, ולכן המס החל על הכנסתך שווה למס השולי החל על הכנסתה של אשתך – זהו נטל מס כבד ביותר, המקומם כבר שנים רבות עצמאיים הנעזרים בעבודת בן זוגם. גישה מחמירה זו של המחוקק נובעת מהחשש שעצמאי ירשום פיקטיבית את בן זוגו כעובד בעסקו רק לשם הפחתת נטל המס החל עליו. על כגון זה תמה אברהם אבינו בשאלתו "האף תספה צדיק עם רשע?". מובן שלפקיד השומה יש כלים לטיפול בהונאות מס, אך במקרה זה, בדומה למקרים אחרים, העדיפו אנשי המסים את הפשטות על-פני הצדק, ושללו באופן גורף את הזכות לחישוב נפרד מאדם המועסק בעסק של בן זוגו. חקיקה המשנה מצב זה הוקפאה עד לסוף 2003.

לתחילת העמוד

שאלה:

אנו שני רופאי שיניים הנשואים זה לזו, ולנו קליניקה שבה כל אחד מאתנו מקבל את לקוחותיו בנפרד ומנהל את חשבונותיו בנפרד (מובן שבמקרים דחופים כל אחד מאתנו נכון לטפל גם בלקוח של בן הזוג). מזכירות הקליניקה משרתת את שנינו במשותף. האם אנו זכאים לחישוב נפרד?

תשובה:

בפסק דין שעסק בסוגיה זו (ע"א 322/83 ד"ר יוסף קרקו נ' פקיד השומה - מדגם עפולה, פ"ד לח(4), 829), נקבע שמצב זה אינו שונה מזה של רופאי שיניים שאינם נשואים זה לזה ומחלקים ביניהם שירותי מרפאה מבלי שיהיו שותפים. קיימת הפרדה ברורה בין בני הזוג ואין תלות בין מקורות ההכנסה שלהם,  ולכן הם זכאים לחישוב נפרד.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני מחזיק ב-15% מהבעלות על חברה המעסיקה עשרים עובדים. באחרונה החלה אשתי לעבוד בחברה. האם חלה עלינו החובה לחישוב מאוחד, או שאנו זכאים לחישוב נפרד?

תשובה:

בסעיף 66(ד) לפקודה נקבע שכאשר לבני הזוג 10% מזכויות ההצבעה בחברה, ייחשב בן הזוג העובד בחברה זו כאילו מקור הכנסתו תלוי בזה של בן זוגו, כלומר חלה עליהם החובה לחישוב מאוחד. בפסק דין חדשני של בית המשפט העליון, שניתן במאי 2003 (ע"א 900/01 רון קלס נ' פ"ש ת"א 4), נקבע שחרף האמור בסעיף זה, אם יוכיחו בני הזוג שמקורות הכנסותיהם אינם תלויים זה בזה, יהיו זכאים לחישוב נפרד. בעקבות פסק דין זה, שמשמעותו המלאה עדיין דורשת בירור, אם תוכיח שאשתך עובדת בחברה בעיסוק התואם את כישוריה ונחוץ לחברה, תהיו זכאים לחישוב נפרד.

לתחילת העמוד

שאלה:

בהסכם הגירושין שלי נקבע שאני זכאית למחצית מהפנסיה שמקבל בעלי לשעבר. באחרונה החל בעלי לשעבר לעבוד, וכתוצאה מכך גדל המס על הפנסיה שהוא מקבל, וקטן בהתאם חלקי בפנסיה. האם אפשר שהמס על חלקי בפנסיה יחושב כאילו זו הכנסה שלי? האם יש דרך אחרת למנוע את הפגיעה בחלקי בפנסיה?

תשובה:

בסוגיה זו עוסק פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה (תמ"ש 80520/98 פלונית נ' פלוני, מיסים, דצמבר 2002) ובו נקבע שיש למסות את הפנסיה כהכנסתו של האיש שמיגיעתו האישית היא נובעת, כלומר יש למסות את הפנסיה בשלמותה כהכנסתו של בעלך לשעבר, ואין אפשרות למסות את חלקך בפנסיה כאילו היה הכנסה שלך. יחד עם, כדי לנטרל את השפעת העבודה הנוספת של הבעל לשעבר, נקבע שיש לחשב את המס על הפנסיה כאילו הפנסיה היא הכנסתו הראשונה והיחידה של הבעל לשעבר. בדרך זו לא נפגעת האשה מהחלטתו של הבעל לשעבר לעסוק בעבודה נוספת.

לתחילת העמוד

שאלה:

לכמה נקודות זיכוי אני זכאי בגין תשלום מזונות?

תשובה:

אדם המשלם מזונות זכאי לנקודות זיכוי משלושה סוגים:

  • אדם המשלם מזונות כהשתתפות בכלכלת ילדיו שטרם מלאו להם 19 שנה בשנת המס ונמצאים אצל בן זוגו לשעבר זכאי לנקודת זיכוי אחת, ללא תלות במספר הילדים (סעיף 40(ב)(2) לפקודת מס הכנסה).
  • אדם המשלם מזונות לבן-זוגו לשעבר, והוא נשוי לבן-זוג אחר זכאי לנקודת זיכוי אחת (סעיף 40א לפקודת מס הכנסה).
  • מי שמשלם מזונות לילד בוגר, שעל אף מאמציו אינו יכול לספק צרכיו מעבודה, מנכסיו או ממקור אחר, בהתאם להוראות סעיף 20 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959, ואינו זכאי לזיכוי לפי סעיף 40, זכאי לניכוי בגובה סכום המזונות, אך לא יותר מערך שתי נקודות זיכוי לכל ילד (ראו פסיקה בעניין: ע"א 2704/99 משה מילשטיין נ' פקיד שומה תל-אביב 1, ניתן ב- 30.7.03)
לתחילת העמוד

בחר נושא: