שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

בחר נושא:

מלחמת "חרבות ברזל" - שאלות ותשובות

נכתב על ידי הילה להט מרדן, מנהלת רגולציית שכר בחילן 

שאלה:

המעסיק מבקש ממני לצאת לחל"ת היות ולא ניתן להפעיל את העסק בכפוף לעמידה בהנחיות פיקוד העורף.

תשובה:

נכון להיום אין תקנות חירום לנושא הוצאת עובדים לחל"ת בדומה לאשר היה בתקופת הקורונה. לכן כל יציאה לחל"ת צריכה להיות בהסכמה בין העובד למעסיק. לעניין השאלה באם העובד יקבל תשלום בגין ימים אשר נבצר ממנו לעבוד כיוון שהמעסיק לא יכול לפתוח את עסקו והעובדים אינם יכולים להגיע למשרד או לעבוד מהבית, יש להמתין לתקנות הפיצוי אשר יקבעו האם קיימת אפשרות תביעה במסלול שכר כפי שהיה במבצעים הקודמים או אם יפורסם הסכם קיבוצי / צו הרחבה אשר יכפה תשלום שכר לעובדים.

לתחילת העמוד

שאלה:

אנו מעסיק באזור עוטף עזה , לא נוכל להגיש את דוחות ביטוח לאומי במועד. מה עלינו לעשות?

תשובה:

ביטוח לאומי פרסם שלא יבוצעו עיקולים ויבוטלו קנסות והצמדה למי שנמצאים באזורי הלחימה או לא יצליחו לשלם דמי ביטוח לאומי במועד. זאת בתנאי שהתשלום יתבצע עד שבועיים מסיום מצב החירום. אם חלו קנסות יש לפנות לביטוח לאומי ולבקש לבטל אותם.

לתחילת העמוד

שאלה:

בן זוגי נמצא במילואים, האם אני זכאית להטבות כלשהן?

תשובה:

בהתאם לחוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954, עובד או עובדת בתקופה שבה בן או בת זוגם שוהה בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות המילואים, זכאים להעדר שעה אחת ביום, החל ביום הראשון לשירות המילואים, ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:

  • תקופת המילואים של בן/ת הזוג לא תפחת מחמישה ימים רצופים.
  • לעובד/ת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים והוא נמצא עם ההורה.
  • העובד/ת מועסקים במשרה מלאה לפי הנהוג במקום העבודה.
  • העובד/ת הודיעו למעסיק על מימוש הזכות והציגו אישור המעיד על שירות המילואים של בן / בת הזוג.

כל עוד לא שונו הכללים יש לפעול על פיהם.

לתחילת העמוד

שאלה:

עובד שזכאי לדמי אבטלה, כמה צפוי לקבל?

תשובה:

סכום הקצבה תלוי בגיל העובד, בתקופת האכשרה שצבר, ובהכנסתו קודם להפסקת העבודה. ניתן לבצע חישוב לדוגמא ולקרוא על הנושא באתר הביטוח הלאומי

לתחילת העמוד

שאלה:

הורה לילד מתחת לגיל 14, היות והעבודה פחתה, האם מותר להפחית להם את אחוז המשרה?

תשובה:

עובד שמוגן מפני פיטורים מוגן גם מפני הרעת תנאים מוחשית

לתחילת העמוד

שאלה:

האם אפשר להוציא לחל"ת כפוי עובד במחלה?

תשובה:

לא ניתן, יש להמתין לתום תקופת המחלה

לתחילת העמוד

שאלה:

האם ממשיכים לחייב בשווי רכב עובד שיצא לחל"ת?

תשובה:

נכון לרגע זה לא ניתנה הקלה בנושא במלחמת חרבות ברזל. ולכן, יש להמשיך ולחייב את העובד בשווי מלא

לתחילת העמוד

שאלה:

עובד יוצא מיוזמתו לחל"ת בשל הצורך לטפל ולשמור על ילדיו. מה עליו לדווח לביטוח לאומי?

תשובה:

עובד שיוצא מיוזמתו לחל"ת, יגיש גם הוא תביעה מקוונת משולבת באתר ביטוח לאומי ושירות התעסוקה. המעסיק יקבל בקשה לשדר את נתוניו בטופס 100 מקוון. היות וההוצאה לחל"ת אינה ביוזמת המעסיק, תנאי הזכאות לדמי אבטלה יהיו שונים

לתחילת העמוד

שאלה:

עובד שסיים בפועל מילואים, חזר לעבודה, אך הוא עדיין במילואים בכוננות . כיצד יש לדווח את התביעה במערכת השכר?

תשובה:

יש לדווח את תקופת המילואים בהתאם לאישור 3010 . בתקופת המלחמה אם לא ניתן לעובד האישור – יש לדווח בהתאם לימי המילואים עליהם מצהיר העובד. יש לתקף ימים אלו בהמשך בהתאם לאישור מצה"ל 3010 ובמידת הצורך, לתקן את התביעה

לתחילת העמוד

שאלה:

כיצד יש לנהוג עם עובד שעובד תוך כדי שירות מילואים (משרת בלילות / סופש / לאחר שעות העבודה)

תשובה:

במקרים בהם המעסיק לא ניזוק היות והעובד לא הפסיק את עבודתו , המעסיק לא זכאי לפיצוי, ולכן כל סכום התביעה ישולם ישירות לעובד בנוסף לשכרו הרגיל

לתחילת העמוד

שאלה:

עובדים שנמצאים באזורי לחימה ופונו לבתי מלון. במידה והמעסיק החליט לפנים משורת הדין לשלם להם את שכרם אף על פי שהם לא מגיעים למקום עבודתם, האם המעסיק זכאי פיצוי?

תשובה:

מסלול השכר במתווה הפיצוי המפורט בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג- 1973 נותן מענה למעסיקים ששילמו שכר לעובד שלא יכול היה להגיע לעבודה בשל היותו במקור מהישובים המזכים

לתחילת העמוד

שאלה:

שכיר אצל מספר מעסיקים כיצד יקבל את התגמול?

תשובה:

אם עובד אצל אחד המעסיקים כעובד חודשי- יגיש המעסיק את התביעה ורק לאחריה יוכל העובד להגיש השלמה על מעסיקו הנוסף. אם לא עובד אצל אף מעסיק בשכר חודשי- עליו להגיש בקשה לתגמול בתביעה אישית באופן מקוון באתר.

לתחילת העמוד

שאלה:

במידה ועובד / עובדת נקראים למילואים במהלך חופשת לידה, האם יהיו זכאים גם לתגמולי לידה וגם תגמולי למילואים? כיצד מתבצעת תביעת המילואים?

תשובה:

הזכאות לקבלת שתי הגמלאות במקביל או העדפת אחת על השנייה תקבע אל מול ביטוח לאומי. מבחינת המעסיק- אין להחזיר את העובד/ת מחל"ד במערכת אם נקרא לשירות מילואים. לטובת קבלת תגמולי המילואים על העובד/ת להגיש תביעה אישית למילואים מול ביטוח לאומי.

לתחילת העמוד

בחר נושא: