שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

בחר נושא:

מילואים - שאלות ותשובות

נכתב על ידי דוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחילן 

שאלה:

אני איש מכירות, ושכרי מורכב משכר בסיס קבוע + בונוסים שנקבעים לפי המכירות מדי חודש. האם בעבור חודש מילואים על המעביד לשלם לי גם בונוס ממוצע, או רק את שכר הבסיס?

תשובה:

המוסד לביטוח לאומי מחשב את תגמולי המילואים לפי המשכורת ברבע השנה שקדמה לתחילת החודש שבו החל שירות המילואים. משכורת זו כוללת גם את הבונוסים ששולמו בתקופה זו, ולכן על המעביד לשלם לך בעד ימי המילואים גם את ממוצע הבונוסים של שלושת החודשים שקדמו לתחילת החודש שבו יצאת למילואים.

לתחילת העמוד

שאלה:

יצאתי לשירות מילואים לאחר חופשה ללא תשלום בת חודשיים. האם תגמולי המילואים שלי יחושבו לפי המשכורות שקדמו לחופשה?

תשובה:

תגמולי המילואים מחושבים לפי המשכורת ברבע השנה שקדמה לתחילת החודש שבו החל שירות המילואים. עובד שעבד רבע שנה זה פחות מ-60 ימים, יחושבו תגמולי המילואים שלו לפי שכרו בעד שלושת החודשים העדיפים לעובד מתוך ששת החודשים שקדמו לתחילת החודש שבו החל שירות המילואים. בהתאם לכך, התשובה לשאלתך חיובית: תגמולי המילואים שלך יחושבו לפי המשכורות שקדמו לחופשה.

לתחילת העמוד

שאלה:

יצאתי למילואים של חודש, מאמצע מאי עד אמצע יוני. בתלוש של חודש מאי קיבלתי משכורת רק על חצי חודש, והמעביד הסביר לי שרק כאשר אביא אישור מצה"ל על המילואים יוכל לשלם לי את החצי השני של משכורת מאי. האם הוא צודק?

תשובה:

סעיף 276 לחוק הביטוח הלאומי קובע בעניין תשלום תגמולי המילואים לעובד על-ידי מעבידו: "התגמול ישולם לכל המאוחר ביום שבו היה משתלם שכרו אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד". בהתאם לכך מעבידך אינו נוהג כשורה. עליו לשלם לך את תגמולי המילואים, בהתאם להעתק צו הקריאה שמסרת לו, במועד הרגיל של תשלום המשכורת, כלומר בתלוש מאי  היית זכאי לקבל משכורת על חודש מלא.

לתחילת העמוד

שאלה:

לפי מה מחשבים את תגמולי המילואים למי שאינו עובד?

תשובה:

התגמול המזערי ליום 192.37 ש"ח ליום (נכון לחודש ינואר 2013). סכום זה משולם בעד כל יום בתקופת המילואים, כולל שבתות וימים שבהם חייל המילואים נמצא בחופשה מהמילואים.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני עובד במשרה חלקית של 60%. כאשר אני משרת במילואים, אני עושה זאת, כמובן, בהיקף מלא, של 100% ויותר, אך המעביד משלם לי גם בתקופה זו משכורת רגילה, רק בעד 60% משרה. מה אפשר לעשות בעניין זה?

תשובה:

אין הרבה מה לעשות. תגמולי המילואים מחושבים לפי השכר בתקופה שקדמה למילואים, ללא תלות בזמן שהושקע להשגת שכר זה. עם זאת יש לשים לב שהתשלום בעד תקופת המילואים לא יפחת מהתגמול המזערי, כאמור בתשובתי הקודמת, כך שאם שכרך נמוך (פחות מחמשת אלפים ש"ח לחודש באוגוסט 2008), המשכורת שתקבל בעד תקופת המילואים תהיה גבוהה ממשכורתך הרגילה.

לתחילת העמוד

שאלה:

איך מחושבים תגמולי המילואים לשירות מילואים בן חמישה ימים, מיום ראשון עד יום חמישי?

תשובה:

תגמול המילואים ליום שווה למשכורת החודשית מחולקת בשלושים (ליתר דיוק: משכורת בשלושה חודשים מחולקת בתשעים), ותגמולי המילואים משולמים בעד כל יום בתקופת המילואים, כולל שישי ושבת. בטכניקה זו אין בעיה כאשר העובד יוצא לשירות מילואים של שלושה שבועות, למשל – במקרה זה תגמולי המילואים יהיו זהים למשכורת. בעיה עלולה להיווצר כאשר העובד יוצא לשירות המילואים קצר, שאינו כולל את ימי המנוחה. לפתרון הבעיה נקבע כי, החל מ-1 באוגוסט 2008, תגמולי מילואים לשירות בן שישה ימים יחושבו כאילו השירות נמשך שבעה ימים, ותגמולי מילואים בין תקופה קצרה יותר יוכפלו ב-1.4 (ולכן בגין שירות מילואים של חמישה ימים ישולמו תגמולי מילואים כאילו השירות נמשך שבעה ימים, כך שהעובד יקבל בדיוק את השכר שנקבע לו). כלל זה חל גם על שירות מילואים ארוך משבוע, על חלק הימים שלו שאינו שבוע שלם.

לתחילת העמוד

שאלה:

בזמן שהייתי בשירות מילואים הוחלט לסגור את המחלקה שבה אני עובד, וכל עובדי המחלקה פוטרו. לי נודע על הפיטורים בשיחת טלפון ממנהל המחלקה. האם שירות המילואים מעניק לי הגנה מפיטורים אלה?

תשובה:

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) אוסר על פיטורים מחמת השירות במילואים, אך מסיפורך ברור שלא זו הסיבה לפיטוריך. בכל זאת מעניק לך החוק שתי הגנות:
על המעסיק לקבל אישור לפיטוריך מוועדת התעסוקה, שתוודא שפיטוריך אינם מחמת השירות במילואים.
תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים שאתה זכאי לה תתחיל רק ביום ה-31 שלאחר תום שירות המילואים.

לתחילת העמוד

שאלה:

פוטרתי מעבודתי, ושבוע לאחר קבלת הודעת הפיטורים, עוד לפני סיום העבודה, גויסתי בצו 8. מה זכויותי?

תשובה:

התקופה שבה אתה נמצא במילואים אינה נכללת בתקופת ההודעה המוקדמת שאתה זכאי לה. אם אתה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת של ארבעה שבועות, למשל, תהיה זכאי לעוד שלושה שבועות של הודעה מוקדמת בתום שירות המילואים (שהרי שבוע אחד ניצלת עוד לפני המילואים).

לתחילת העמוד

שאלה:

במהלך שירות המילואים שלי אני מקבל ימי חופשה שבהם אני מגיע לעבודה. האם מגיע לי שכר בעד ימים אלה, בנוסף לתגמולי המילואים?

תשובה:

חל מ-1 באוגוסט 2008 התשובה לשאלה זו חיובית. העובד זכאי לשכר בעד הימים שבהם עבד, וכן לתגמולי המילואים בעד ימים אלה.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני מעסיק צעירים אחדים, שמרבים לשרת במילואים. את משכורתם בתקופת המילואים מכסים תגמולי המילואים, אך איש אינו מפצה אותי על הפרשותי לביטוח מנהלים ולקרן השתלמות בתקופה זו. מה אני, פראייר? האם אני רשאי שלא להפריש לביטוח מנהלים ולקרן השתלמות בעד תקופת המילואים?

תשובה:

בהתאם לסעיף 283 לחוק הביטוח הלאומי, על המעביד והעובד להמשיך ולהפריש, גם בתקופת המילואים, כל אחד את חלקו, לקרנות שהעובד חבר בהן, כאילו העובד לא שירת במילואים בתקופה זו והמשיך לעבוד. אם הסיפוק על חלקך במפעל הציוני, כפי שהוא בא לידי ביטוי במעשה זה, עדיין מותיר אותך בהרגשה שאתה פראייר, שלח מכתב לחבר הכנסת החביב עליך, ובקש שיפעל לתיקון החוק.

לתחילת העמוד

שאלה:

מה הזכויות שמעניק צה"ל לחייל המילואים?

תשובה:

הזכויות שמעניק צה"ל לחייל המילואים מפורטות בפורטל המילואים של אכ"א.

לתחילת העמוד

שאלה:

מה עלי לעשות כדי לקבל את נקודות הזיכוי המיוחדות לחיילי מילואים?

תשובה:

לחייל מילואים ניתן מענק, שגובהו נקבע בנקודות זיכוי, בהתאם למספר ימי המילואים שעשה בשנה שקדמה למועד תשלום המענק. המענק משולם בערך בחודש מאי, ומועבר ישירות מרשות המסים לחשבון הבנק של העובד. העובד אינו נדרש לפעול לקבלת המענק (כל המידע בנושא מועבר על ידי צה"ל לרשות המסים), וגם המעביד אינו מעורב בתהליך זה. ראו פרטים נוספים בפורטל המילואים של אכ"א.

לתחילת העמוד

בחר נושא: