שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

בחר נושא:

חיילים משוחררים - שאלות ותשובות

נכתב על ידי דוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחילן 

שאלה:

איך ישפיע השירות הצבאי על סיכויי למצוא עבודה בתקופה זו?

תשובה:

בעת קבלת החלטה על קליטת עובד חדש מביא המעסיק בחשבון שיקולים רבים. שירות צבאי, בכל סוגי התפקידים הנהוגים בצבא, מעניק לחייל ניסיון חיים המהווה יתרון משמעותי בכל תפקיד שהוא ניגש אליו, גם כאשר אין קשר בין התפקיד הצבאי והתפקיד האזרחי. רצוי להדגיש יתרון זה בקורות החיים שאתה מגיש למעסיק פוטנציאלי. החדשות הרעות: מעסיקים עלולים שלא להתלהב משירות המילואים הצפוי לך בעשרים השנים הבאות, אם כי החוק אוסר על המעסיק להפלות עובד מחמת משך שירות המילואים הצפוי לו. כמו כן אוסר החוק על המעסיק לשאול עובד או מועמד לעבודה על פרטי הפרופיל הצבאי שלו. 

לתחילת העמוד

שאלה:

האם כדאי להתחיל לעבוד מיד עם השחרור?

תשובה:

משיקולי מס הכנסה כדאי מאוד להתחיל לעבוד מיד עם השחרור, ואת הטיול הגדול למזרח הרחוק לדחות לשנה הבאה. הסיבה לכך: חישוב המס הוא על בסיס ההכנסה השנתית, ולכן בשנה של השחרור, שבחלק ממנה לא הייתה לחייל הכנסה חייבת במס שהרי לא עבד במהלך השירות בצה"ל, החייל המשוחרר פטור ממס גם אם הכנסתו גבוהה יחסית. גם בשנה שבה לחייל המשוחרר אין הכנסה בחלק מחודשי השנה עקב טיול ממושך לחו"ל ניתנת הקלה זו. בשני המקרים יש להצהיר בפני חשב השכר (ולעתים בפני פקיד השומה) על היעדר הכנסה בחלק מחודשי השנה.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם חייל משוחרר זוכה לתוספת שכר בעד תקופת השירות הצבאי?

תשובה:

החוק אינו מחייב מתן תוספת שכר לחייל משוחרר, אך במקומות עבודה רבים, בפרט במגזר הציבורי, שבהם נהוגה תוספת ותק, מובאת בחשבון גם תקופת השירות הצבאי לשם חישוב הוותק. התחשבות זו בוותק הצבאי מתקיימת לא רק בסמוך לשחרור אלא במשך כל שנות העבודה, אולם רק במקומות עבודה שבהם נהוגה התחשבות בוותק הצבאי.

לתחילת העמוד

שאלה:

שמעתי שחייל משוחרר מקבל נקודות זיכוי נוספות. מה זה נקודות זיכוי? כמה נקודות מקבל חייל משוחרר?

תשובה:

נקודות זיכוי הן הטכניקה הבסיסית למתן הקלות מס. ערכה של נקודת זיכוי הוא 216 ₪ לחודש (בשנת 2016), וערכן הכולל של נקודות הזיכוי מופחת ממס ההכנסה שחושב לעובד. כל תושב ישראל מקבל 2.25 נקודות זיכוי, ולאישה ניתנת עוד חצי נקודה. חייל משוחרר משירות חובה (כולל שירות לאומי) זכאי בשלוש השנים שלאחר שחרורו לשתי נקודות זיכוי לחודש אם שירת 23 חודשים לפחות – לגבר, 22 חודשים לפחות - לאישה, ולנקודת זיכוי אחת לחודש אם שירת פחות מתקופה זו אך לפחות שנה אחת. בהתאם לכך בשנת 2016 חייל משוחרר מתחיל לשלם מס הכנסה רק כאשר משכורתו החודשית עולה על 8,049 ₪, וחיילת משוחררת מתחילה לשלם מס הכנסה רק כאשר משכורתה החודשית עולה על 8,820 ₪. 

לתחילת העמוד

שאלה:

הסכמתי עם מעבידי על שכר נטו של 6,000 ₪ לחודש. מי ייהנה מנקודות הזיכוי לחייל משוחרר, אני או המעביד?

תשובה:

הסכם על שכר נטו הוא הסכם שמעורר בעיות רבות וזו אחת מהן. אם מעסיקך יודע שאתה חייל משוחרר הזכאי לנקודות זיכוי, הוא יביא בחשבון הקלה זו בעת חישוב הנטו המגיע לך, כלומר הוא יהנה מנקודות הזיכוי (וייתכן שהביא זאת בחשבון כשהסכים לתת לך 6,000 ₪ נטו). אם מעסיקך אינו יודע על זכאותך לנקודות זיכוי לחייל משוחרר, תוכל לקבל הקלה זו מפקיד השומה לאחר סוף שנת המס, באמצעות הגשת דו"ח שנתי.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם חייל משוחרר זוכה להקלות בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות?

תשובה:

אין הקלות לחייל משוחרר בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. על החייל המשוחרר חלים הכללים המתאימים לכל אזרח, וזה יוצר בעיה מסוימת. מיד עם השחרור חלה על החייל חובה לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות (חיילת משוחררת שהפכה לעקרת בית נשואה פטורה מכך). כאשר הוא עובד, מנוכה סכום זה ממשכורתו על-ידי המעביד, אך כאשר אינו עובד עליו לשלם זאת מכיסו, כאילו שכרו שווה לשכר המינימום. די ביום עבודה אחד בחודש כדי לצאת ידי חובת התשלום, וגם חודש שבו קיבל החייל דמי אבטלה פוטר אותו מהתשלום, אך בחודש שבו אין לחייל לא משכורת ולא דמי אבטלה (למשל חודש שבו הוא נמצא בטיול בחו"ל), עליו לשלם את דמי הביטוח בהתאם לחשבון שיגיש לו המוסד לביטוח לאומי (לעתים לאחר שנים אחדות).

לתחילת העמוד

שאלה:

כשאצא לשירות מילואים, מי ישלם לי בעד זה וכמה?

תשובה:

בעד תקופת השירות במילואים משולמים תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי. התגמולים מחושבים לפי השכר בשלושת החודשים שקדמו לחודש היציאה למילואים, ולמי שלא היה שכיר בתקופה זו – לפי שכר המינימום. למי שהיה שכיר קודם ליציאתו למילואים משולמים התגמולים באמצעות המעביד, שלמעשה ממשיך לשלם לעובד את שכרו הרגיל (כולל ממוצע שעות נוספות ופרמיות). מי שאינו שכיר תובע את התגמולים מהמוסד לביטוח לאומי.
להרחבה ראו: מילואים – שאלות ותשובות.

לתחילת העמוד

שאלה:

מה זאת עבודה נדרשת?

תשובה:

למדינה יש עניין לעודד חיילים משוחררים לעסוק בעבודות מסוימות, ולכן משולם מענק, בגובה 9,011 ₪ (בשנת 2011), לחייל משוחרר העובד במשרה מלאה בעבודה מסוג זה ומתמיד בכך שישה חודשים לפחות (גם אם אינם רצופים) במהלך שנתיים מיום שחרורו משירות חובה.

עבודה נדרשת (או עבודה מועדפת, לא ניכנס לניואנס המבדיל בין שני מונחים אלה) היא:

  • עבודה בלתי מקצועית בתחנות דלק;
  • בבניין: כל עבודה באתר בניה, למעט עבודה פקידותית;
  • באתרי גידולים חקלאיים ובתי אריזה: עבודה בלתי מקצועית, לרבות עבודת ניקיון ולמעט עבודה פקידותית.
  • עבודות מסוימות בתעשייה ובבתי מלאכה.
  • בטיפול באנשים עם מוגבלויות
  • בבתי מלון: מלצרות; טבחות; חדרנות; עבודה בלתי מקצועית, לרבות שטיפת כלים ועבודת ניקיון ולמעט עבודה פקידותית.

ראו גם: מענק לחייל משוחרר בעבודה נדרשת, באתר המוסד לביטוח לאומי.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם המענק בעד עבודה נדרשת חייב במס הכנסה?

תשובה:

 המענק נחשב להכנסה חייבת במס הכנסה, אך המוסד לביטוח לאומי אינו מנכה ממנו מס הכנסה, כלומר משלם את המענק בשלמותו. רק אם הכנסתך הכוללת בשנה שבה ניתן המענק תהיה חייבת במס, תידרש על-ידי פקיד השומה לשלם את המס בגין המענק.

לתחילת העמוד

שאלה:

כמה זמן אוכל לקבל דמי אבטלה?

תשובה:

כדי לקבל דמי אבטלה נדרש גם חייל משוחרר לתקופת אכשרה (360 ימי עבודה לעובד חודשי, 300 ימי עבודה לעובד יומי), אך בתקופת האכשרה ניתן לכלול עד 180 ימים של שירות צבאי. במהלך השנה הראשונה לשחרורו זכאי החייל המשוחרר לדמי אבטלה במשך לא יותר מ-70 יום. לאחר תום השנה הראשונה לשחרור דין החייל המשוחרר כדין עובד רגיל.
ראו גם: אבטלה - חייל משוחרר/ מי ששירת בשירות לאומי, באתר המוסד לביטוח לאומי.

לתחילת העמוד

שאלה:

איך מחושבים דמי האבטלה שמשולמים לי?

תשובה:

 דמי האבטלה מחושבים בדרך כלל לפי השכר בתקופה שקדמה לאבטלה. לחייל משוחרר דמי האבטלה הם לפחות בסך 98.24 ₪ ליום (בשנת 2011).

לתחילת העמוד

שאלה:

האם אני זכאי להכשרה מקצועית?

תשובה:

משרד העבודה והרווחה מממן הכשרה מקצועית למובטלים, כולל תשלום של דמי אבטלה חלקיים בתקופת הלימודים. מסלולי ההכשרה המוצעים תלויים בהשכלתו של המובטל, בבריאותו ובכושרו הגופני. יש לפנות ללשכת התעסוקה לשם מימוש הטבה זו.

לתחילת העמוד

בחר נושא: