שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

בחר נושא:

חופשה ללא תשלום - שאלות ותשובות

נכתב על ידי דוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחילן 

שאלה:

מהי חופשה ללא תשלום?

תשובה:

חופשה ללא תשלום היא תקופה שבה ממשיכים להתקיים יחסי עובד-מעביד, אך העובד אינו עובד בתקופה זו, והמעביד אינו משלם שכר בגינה. לא רק לשכר אין העובד זכאי בתקופת החופשה ללא תשלום, אלא גם לזכויות אחרות הנלוות לשכרו כגון הזכות לדמי-מחלה, ובדרך-כלל אין תקופה זו נכללת בחישוב הוותק של העובד, לכל הזכויות התלויות בוותק, כגון פיצויי פיטורים, תוספת ותק וכו'. עם תום החופשה ללא תשלום זכאי העובד לחזור לתפקידו הקודם או לתפקיד דומה.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם חופשת לידה היא סוג של חופשה ללא תשלום?

תשובה:

בהתאם לחוק עבודת נשים, חופשת לידה היא בת 26 שבועות, שבהם המעביד פטור מלשלם שכר לעובדת. ב-14 השבועות הראשונים של  חופשת הלידה העובדת מקבלת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, וב-12 שבועות הבאים אינה מקבלת תשלום, לא מהמעביד ולא מהמוסד לביטוח לאומי. 14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה שונים באופיים מחופשה ללא תשלום, משום שבהם יש לעובדת הכנסה, בדמות דמי לידה, ונשמרות גם רבות מזכויותיה במקום העבודה, כגון הזכות להפרשת המעביד לביטוח פנסיוני). 12 השבועות האחרונים של חופשת הלידה, שבהם העובדת אינה מקבלת דמי לידה, דומים במידה רבה לחופשה ללא תשלום, אך אינם זהים לה, משום שגם בתקופה זו זוכה העובדת לזכויות אחדות ממקום עבודתה (כגון צבירת זכות לימי מחלה), זכויות שאינן ניתנות בעת חופשה ללא תשלום.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני נמצאת בחופשת לידה ורוצה להמשיך בחופשה ללא תשלום עד שבתי תגיע לגיל שנה. האם המעביד חייב לאשר לי חופשה זו?

תשובה:

זכותה של יולדת לצאת לחופשה ללא תשלום בהמשך לחופשת הלידה מוסדרת בסעיף 7(ד) לחוק עבודת נשים. בהתאם לכך, עובדת רשאית לצאת לחופשה ללא תשלום שאורכה עד רבע מתקופת העבודה אצל אותו מעביד אך לא יותר משנה אחת מיום  הלידה.

לתחילת העמוד

שאלה:

לפני חודשיים חזרתי לעבודה לאחר חופשת לידה, וגיליתי שלא קל לי לשלב עבודה ואמהות. האם אני זכאית לצאת לחל"ת?

תשובה:

זכותה של יולדת לצאת לחל"ת לאחר חופשת הלידה אינה מותנית בכך שהחל"ת תהיה ברציפות בהמשך לחופשת הלידה, כך שעדיין שמורה לך הזכות לצאת לחל"ת, במסגרת הגבולות המתוארים בתשובה הקודמת.

לתחילת העמוד

שאלה:

לפני זמן קצר נולד לי בן בכור, ואני רוצה לצאת לחל"ת כדי לטפל בו ולאפשר לאשתי לחזור לעבודתה. באיזה תנאים אני זכאי לחל"ת, ומה לעשות אם יקראו לי למילואים בתקופה זו?

תשובה:

בהתאם לחוק עבודת נשים רשאי האב לצאת במקום האם לחופשה ללא תשלום שלאחר חופשת הלידה, בתנאי שהאם הועסקה כעובדת לפחות חצי שנה לפני תחילת החופשה של האב, או שהילד נמצא בטיפולו הבלעדי מחמת מחלה או נכות של האם. בהתאם לכללי הקריאה לשירות מילואים, הנקבעים על-ידי צה"ל, חייל מילואים אשר מימש את זכותו לקבל חופשת לידה על-פי חוק עבודת נשים, יוקפא מכל שירות מילואים שהוא למשך שנה ממועד הלידה. כלל זה אינו חל על עובד שלא יצא לחופשת לידה אלא רק לחופשה ללא תשלום, כך שבמקרה שלך תצטרך למצוא דרך לשכנע את יחידתך שלא לקרוא לך למילואים בתקופת החל"ת.

לתחילת העמוד

שאלה:

בעלי עובד בחברת היי-טק ונשלח מטעמה לשנה לחו"ל. אני רוצה להצטרף אליו, אך המעסיק מסרב לאשר לי חופשה ללא תשלום. מה האפשרויות הפתוחות בפני?

תשובה:

זכותם של ההורים לצאת לחל"ת לאחר לידה מוסדרת בחוק, וכן נקבעה בחוק זכותה של עובדת לצאת לחל"ת בעת שהיא שוהה במעון לנשים מוכות. חל"ת מסיבה אחרת מותנית בהסכמתו של המעביד. לעתים נקבעים בהסכם העבודה מצבים נוספים שבהם זכאי העובד לצאת לחל"ת (דוגמה לכך היא פרק 33.4 של התקשי"ר, המסדיר בפרוטרוט את תנאי היציאה לחל"ת של עובדי המדינה). אם המקרה שאת מתארת אינו מוסדר בצורה כזו, הרי מעבידך רשאי לסרב לבקשתך לצאת לחל"ת, ולכן תיאלצי להתפטר מעבודתך כדי שתוכלי להצטרף לבעלך.

לתחילת העמוד

שאלה:

לאחר שנה של חופשה ללא תשלום אליה יצאתי בהסכמת מעבידי, אני מעוניין להאריך את החופשה בשנה נוספת. המעביד מסרב לכך והודיע לי שאם לא אחזור במועד המוסכם יראה אותי כמתפטר. האם הוא צודק?

תשובה:

התקשי"ר אומר במפורש: "עובד הנעדר ללא רשות תקופה ממושכת מן העבודה מתפטר על ידי כך מהשירות". גם ללא אמירה מפורשת כזו, סירובך לחזור מהחל"ת בניגוד לעמדת מעבידך הוא הפרה חמורה של הסכם העבודה, ולכן רשאי המעביד לראות צעד זה כהתפטרות.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם עלי ועל מעבידי להמשיך בתקופת החל"ת בהפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות?

תשובה:

בתקופה של חופשת לידה שבה העובדת זכאית לדמי לידה (בדרך כלל 14 שבועות) חייב המעביד להמשיך בהפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות, אך חובה זו אינה חלה בעת חופשה ללא תשלום, וגם לא ב-12 השבועות הנוספים של חופשת הלידה, שבהם העובדת אינה מקבלת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. בקרן השתלמות אין חובה לרציפות בהפקדות, ולכן אין כל בעיה בהפסקת התשלומים לקרן בתקופת החל"ת. במרבית סוגי הביטוח הפנסיוני חשוב לשמור על רציפות ההפקדות גם בתקופת החל"ת, כדי למנוע פגיעה בזכויות. הפקדות אלה על העובד השוהה בחל"ת לממן מכיסו.

לתחילת העמוד

שאלה:

יצאתי לחל"ת של שנה, וכעת אני רוצה לחזור לעבודתי לפני התקופה שנקבעה לכך. האם המעביד חייב להחזירני לעבודה כרצוני?

תשובה:

בחוק עבודת נשים נאמר בעניין זה: "עובדת שנעדרה מעבודתה והתייצבה לעבודה לפני תום תקופת חופשתה, או הביעה רצונה לחזור לעבודה כאמור, לא יוכל המעביד לדחות את החזרתה לעבודה יותר מארבעה שבועות מיום שהתייצבה או הביעה רצונה לחזור". יציאה לחל"ת מסיבות אחרות אינה מוסדרת בחוק, ולכן חזרה מוקדמת מהחל"ת תלויה בהסכמתו של המעביד, אלא אם נקבע במפורש אחרת בעת היציאה לחל"ת.

לתחילת העמוד

שאלה:

איזה חובות כלפי המעביד חלים על העובד בתקופת החל"ת?

תשובה:

בתקופת החל"ת ממשיכים להתקיים יחסי עובד-מעביד בין העובד למעבידו. כתוצאה מכך חלה על העובד חובת נאמנות למעבידו, חובה שבעקבותיה העובד אינו רשאי לעבוד בתקופה זו אצל מעביד אחר המתחרה במעבידו. על עובד מדינה היוצא לחל"ת ממשיך לחול גם בתקופה זו האיסור על פעילות מפלגתית.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני יוצא לחל"ת לתקופה של שנה. האם מובטח לי שאקבל את משרתי כשאחזור מהחל"ת?

תשובה:

בימים אלה, אפילו עובד שאינו יוצא לחל"ת אינו בטוח שמשרתו תמשיך להיות שלו בעוד שנה. בתקשי"ר נאמר בעניין זה: "עובד, אשר אושרה לו חופשה ללא משכורת, תישמר לו משרתו לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בלבד או משרה אחרת המתאימה לו לדעת האחראי למשך תקופה החופשה ללא משכורת, שדרגתה כדרגת משרתו של העובד, עד למועד תום חופשתו". נסה להגיע להבנה דומה עם מעבידך. סירובו של המעסיק לקבל את העובד חזרה לעבודה בתום החל"ת כמוהו כפיטורים.

לתחילת העמוד

שאלה:

המעסיק הודיע לנו שעקב המצב הכלכלי כל אחד מהעובדים ייצא לחל"ת של שבוע מדי חודש. האם אני יכול להתנגד לכך?

תשובה:

הוצאה כפויה של עובד לחל"ת היא בגדר הרעת תנאי עבודה המאפשרת לעובד להתפטר תוך זכות לקבלת פיצויי פיטורים. כעת עליך להחליט האם אתה מעוניין לבחור בדרך זו, או שבדומה למעסיקך, אתה מעדיף להמתין לשיפור במצב המשק שיאפשר למעסיקך לחזור ולהעסיקך במשרה מלאה.

לתחילת העמוד

שאלה:

עקב המצב הכלכלי הקשה הוציא אותי מעסיקי לחל"ת של שלושה חודשים. האם אני זכאי לדמי אבטלה בתקופה זו?

תשובה:

סוגיה זו נדונה בפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה (נד/197-02 המוסד לביטוח לאומי נגד עזיזה פניאן ואחרים, ניתן ב-30.1.1995), שבו נקבעו קריטריונים לזכותו של עובד בחל"ת לדמי אבטלה. תמצית הקריטריונים: כאשר עובד יצא בעל כורחו לחל"ת של יותר מחודש, הוא זכאי לדמי אבטלה בדומה לעובד שפוטר מעבודתו והפך למובטל.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני נמצא בחל"ת של חצי שנה. איך זה משפיע על מס ההכנסה שנוכה משכרי?

תשובה:

חישוב מס הכנסה נעשה על בסיס שנתי, ולכן שהייה בחל"ת מזכה אותך בהחזרי מס, משום שחישוב המס שנעשה בתקופה שקדמה לחל"ת התבסס על ההנחה שתעבוד במשך כל שנת המס. לקבלת ההחזר עליך לפנות לפקיד השומה. אם החל"ת הייתה מתחילת השנה, תוכל להצהיר בפני מעבידך שלא היו לך הכנסות מתחילת השנה, והקלת המס לשנה זו תינתן לך במסגרת חישוב המשכורת, ללא צורך בפנייה לפקיד השומה.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם יש חובה לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בתקופת החל"ת?

תשובה:

החובה לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות חלה גם בתקופת החל"ת. בשני החודשים הקלנדריים הראשונים לחל"ת חלה חובה זו על המעביד (שרשאי לנכות את דמי הביטוח מהעובד) ולאחר מכן חלה החובה על העובד ישירות. דמי הביטוח מחושבים לפי שכר המינימום, וגובהם בשנת 2013 הוא 283 שקל לחודש. כללים אלה חלים גם על אישה נשואה הנמצאת בחל"ת (אף שאישה נשואה שאינה עובדת ואין לה הכנסות פטורה מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות). אם החופשה ללא תשלום היא לצורך לימודים במוסד להשכלה גבוהה או בישיבה, חלים על העובד בחל"ת שיעורים מופחתים של דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, כנהוג לגבי תלמידים מסוג זה. הקלה זו אינה ניתנת לאישה נשואה. עמדת המוסד לביטוח לאומי היא שגם 12 השבועות האחרונים של חופשת הלידה, שבהם העובדת אינה מקבלת דמי לידה, דינם כחל"ת לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

לתחילת העמוד

שאלה:

איך מחושבים פיצויי הפיטורים לעובד שמתפטר בתום החל"ת?

תשובה:

תקנה 5א לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), קובעת שלעניין חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהיה בחופשה ללא תשלום יהיה השכר האחרון, בחופשה ללא תשלום מכוח הוראה של דין - השכר שהיה משתלם לו ערב פיטוריו אילו עבד אצל אותו מעביד, ובכל מקרה אחר - השכר שהשתלם לו ערב יציאתו לחופשה ללא תשלום בצירוף תוספת יוקר שהייתה מתווספת לשכר אילו עבד העובד אצל אותו מעביד ערב פיטוריו.

לתחילת העמוד

שאלה:

איך משפיעה החל"ת על זכויות התלויות בוותק?

תשובה:

תקופת החל"ת אינה מובאת בחשבון, בדרך כלל, לשם קביעת זכויות התלויות בוותק, אך לכך יש חריגים אחדים. תקנה 10 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) קובעת שרק תקופת חל"ת העודפת על 14 יום לשנת עבודה לא תובא בחשבון לצורך חישוב הפיצויים. חישוב מכסת החופשה השנתית לעובד בחל"ת נקבע בסעיף 3 לחוק חופשה שנתית, וכללים אלה מיטיבים במידה מסוימת עם עובד השוהה בחל"ת.

לתחילת העמוד

בחר נושא: