בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ארגון עובדים - workers' organization

התאגדות של עובדים, בענף מסוים או בענפים רבים, לשם הגנה על זכויותיהם ושיפור תנאי עבודתם. זכותם של העובדים להקים ארגון עובדים ולהצטרף אליו היא חלק מחופש ההתאגדות. להגשמת מטרותיו מנהל ארגון העובדים משא-ומתן קיבוצי, לעתים תוך שימוש בנשק השביתה, ועוסק בפעילות פוליטית לקידום חקיקה המחזקת את העובדים. בנוסף לפעילות ברמה הקיבוצית, תומך ארגון העובדים גם בפרט, באמצעות מתן יעוץ בנושאי עבודה ובייצוג העובד בבית הדין לעבודה

לחיזוק כוחו של ארגון העובדים ולעידוד הצטרפות של עובדים אליו משמשים הסדרי ביטחון ארגוניים

בחוקי עבודה אחדים נעשה שימוש במושג ארגון עובדים, אך אין הוא מוגדר אף באחד מהם. מאפייניו של ארגון עובדים נקבעו, בנסיבות אלה, בפסקי דין המתייחסים לחוקים שבהם נעשה שימוש במושג זה. מאפיינים אחדים שנקבעו בפסיקה: 

  • הארגון הוא ארגון קבע (להבדיל מהתארגנות אד-הוק).
  • לארגון יש תקנון המסדיר את פעולתו. התקנון קובע את תנאי החברות בארגון ואת מוסדות הארגון והסמכויות המוקנות להם, ובפרט הסמכות לחתום על הסכם קיבוצי והסמכות להכריז על שביתה.
  • לארגון אופי דמוקרטי: הנהגתו נבחרת על-ידי חבריו.
  • החברות בארגון העובדים חייבת להיות אישית (אין אפשרות להצטרפות קבוצתית).
  • החברות היא וולונטרית: ההחלטה האם להצטרף לארגון או לפרוש ממנו נתונה בידי העובד ואין לכפות זאת עליו.

ארגוני עובדים עיקריים הפועלים בישראל הם: 

בשנת 2000 היו בארגוני העובדים בישראל 770,000 חברים, שהם כ-45% מכלל השכירים.

במקרים שונים מכנה ועד העובדים את עצמו בשם "ארגון עובדים". על כך אמר בית הדין הארצי לעבודה (דב"ע מח/5-1 ארגון עובדי בנק המזרחי נ' ההסתדרות הכללית):
השם אשר גוף כל שהוא מכנה עצמו אינו קובע את מהותו. בית הדין מכיר, מידיעתו השיפוטית, מספר לא מועט של גופים שהם למעשה "ועד עובדים", המכנים עצמם "ארגון" ("ארגון דוורי ישראל", "הארגון הארצי של עובדי התעשיה האוירית", "ארגון עובדי עירית רמת גן" ועוד).

ראה גם איגוד מקצועי

לאתר הסתדרות העובדים הלאומית בישראל.
לאתר ההסתדרות הרפואית בישראל.
לאתר הסתדרות המורים בישראל.
לאתר ארגון המורים בבתי-הספר העל-יסודיים.
לאתר AFL-CIO, פדרציית ארגוני העובדים בארצות הברית.