שאלות נפוצות

בחר נושא:

זכויות משפחה חד הורית - שאלות ותשובות

מקבץ שאלות ותשובות זה עוסק בזכויות הנובעות מארבעה מקורות: חוק משפחות חד הוריות, חוק הביטוח הלאומי, פקודת מס הכנסה, חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד). לא תהיה במקבץ זה התייחסות למקורות אחרים התומכים במשפחה חד-הורית. נכתב על ידי דוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחילן. 

שאלה:

עד איזה גיל של הילד הורה נחשב להורה יחיד?

תשובה:

לעניין חוק משפחות חד-הוריות ילד הוא מי שטרם מלאו לו 18 שנה. פקודת מס הכנסה עוסקת בשנים שלמות, ולכן לעניינה ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנה באותה שנת מס. ילד שהגיע לגיל 18 בחודש ינואר 2009, למשל, אינו מזכה יותר את הורהו בזכויות הנובעות מחוק משפחות חד-הוריות, אך ימשיך לעשות זאת עד סוף שנת 2009 בנוגע לזכויות שמקורן בפקודת מס הכנסה. 

לתחילת העמוד

שאלה:

איזה הקלות מס ניתנות לאדם בזכות היותו הורה יחיד?

תשובה:

אישה שהיא בגדר הורה יחיד מקבלת נקודת זיכוי נוספת, שערכה, בשנת 2014, הוא 218 שקל לחודש (בנוסף היא מקבלת נקודות זיכוי בגין ילדיה, אך בכך אינה שונה מאישה נשואה). גבר שהוא בגדר הורה יחיד מקבל נקודת זיכוי נוספת עקב היותו הורה יחיד, ובנוסף לכך נקודת זיכוי בגין כל ילד (בגין ילד בשנתו הראשונה ובשנה שבה מלאו לו 18 שנה ניתנת רק חצי נקודת זיכוי).

לעניין נקודות זיכוי בגין פעוט (ילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס) מבחינה הפקודה בין הורה יחיד, שהוא הורה שבן זוגו נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני, ובין הורה שבן זוגו חי, אך בנפרד ממנו (עקב גירושים, למשל). הורה יחיד מקבל גם את נקודות הזיכוי בגין פעוט, ואילו במשפחה שבה שני בני הזוג חיים בנפרד, נקודות הפעוט ניתנות להורה שהילד אינו בחזקתו.

 

לתחילת העמוד

שאלה:

האם אני זכאי להקלות מס בעקבות גירושי (ילדינו המשותפים נמצאים אצל גרושתי, ואני משלם מזונות)?

תשובה:

גרוש שילדיו נמצאים אצל גרושתו אינו נחשב להורה יחיד, אך ניתנת לו הקלת מס מסוימת. בגין המזונות שאתה משלם לגידול ילדיך אתה זכאי לנקודת זיכוי אחת, ללא תלות במספר הילדים. אם אתה משלם מזונות גם לגרושתך ותתחתן שנית, תהיה זכאי לנקודת זיכוי נוספת.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם הורה יחיד זכאי להקלות בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות?

תשובה:

לא. בחישוב דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות לא ניתנות הנחות להורה יחיד.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם ניתנת קצבת ילדים מוגדלת לאם חד-הורית?

תשובה:

גובה קצבת הילדים נקבע רק לפי מספר הילדים במשפחה, ואינו תלוי במספר ההורים במשפחה. יחד עם זאת, בגין כל ילד במשפחה חד-הורית משלם המוסד לביטוח לאומי מענק בתחילתה של כל שנת לימודים. גובה המענק (בשנת 2014): 1,557 שקל כאשר לילד מלאו 6 שנים אך טרם מלאו לו 11 שנים, ו-865 שקל כאשר לילד מלאו 11 שנים אך טרם מלאו לו 14 שנים. התאריך שבו מחושב גיל הילד לעניין זה הוא א' בטבת (היום הלפני אחרון של חנוכה).

לתחילת העמוד

שאלה:

האם ניתנת להורה יחיד זכות יתר להיעדרות בשל מחלת ילד?

תשובה:

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) מעניק להורה יחיד זכות להיעדר 16 ימים בשנה, על חשבון מכסת ימי המחלה שלו, בשל מחלת ילדו שטרם מלאו לו 16 שנה. כאשר ההיעדרות היא עקב מחלה ממארת של ילד שטרם מלאו לו 18 שנה, זכאי הורה יחיד להיעדר 110 ימים בשנה, על חשבון מכסת ימי המחלה שלו, לשם טיפול בילדו החולה. כאשר להורה יחיד יש ילד עם מוגבלות, מעניק לו החוק זכות להיעדר 36 ימים בשנה, על חשבון מכסת ימי המחלה שלו, לשם מתן סיוע אישי לילד. כל אחת מהמכסות הללו כפולה מזו שניתנת להורה נשוי.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני חיה בלא נישואין עם בן-זוגי, ולנו שני ילדים. האם אני זכאית לזכויות של אם חד-הורית?

תשובה:

בחוק משפחות חד-הוריות נקבעו תנאים אחדים לקבלת מעמד של הורה יחיד. אחד התנאים קובע: "הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו". תנאי זה אינו מתקיים בך: אמנם אינך נשואה, אך יש אדם הידוע בציבור כבן זוגך. לפיכך אינך זכאית לזכויות שמעניק חוק משפחות חד-הוריות, וכן אינך זכאית לזכויות שמעניק חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), שהגדרת הורה יחיד בו נסמכת על זו שבחוק משפחות חד-הוריות.

גם עמדת רשות המסים היא שנקודות זיכוי להורה במשפחה חד-הורית לא יינתנו למי שחי עם בן זוג.

 

.

לתחילת העמוד

שאלה:

אשתי נפטרה בחודש מאי 2013. ממתי אני זכאי לנקודת זיכוי למשפחה חד-הורית?

תשובה:

לגבר ניתנות נקודות זיכוי בגין משפחה חד-הורית החל מהשנה שבה הפך להיות חד-הורי, כלומר, במקרה שלך, מתחילת שנת 2013. אם אשתך המנוחה עבדה, הרי משיקולי מס ייתכן שתעדיף לקבל את נקודות הזיכוי הנוספות רק מתחילת 2014, כדי שבשנת 2013 יובאו הילדים בחשבון בחישוב המס על הכנסתה של המנוחה. יש לבדוק את גובה המס בשתי החלופות, ולבחור בטובה מביניהן.

.

לתחילת העמוד

שאלה:

בעלי נפטר בחודש אוגוסט 2013. ממתי אני זכאית לנקודת זיכוי למשפחה חד-הורית?

תשובה:

בהתאם לסעיף 41 לפקודת מס הכנסה , ניתנת לאישה נקודת זיכוי בגין משפחה חד-הורית החל מהחודש שבו הפכה להיות חד-הורית. ליתר דיוק: כלל זה חל על בן זוג שאינו בן זוג רשום, שהוא במרבית המקרים האישה. כדי לבטל את ההבדל בין המינים, נמנעת פקודת מס הכנסה, כמעט כליל, משימוש במונחים בעל ואישה, ומשתמשת במקומם במונחים "בן זוג רשום" ו"בן זוג שאינו בן זוג רשום". לבני הזוג נתונה סמכות, במסגרת כללים נאותים, לקבוע מי משניהם יהיה בן הזוג הרשום.

לתחילת העמוד

שאלה:

אינני עובדת משום שאני מטפלת בשני ילדים קטנים. באחרונה התגרשתי, ולהפתעתי קיבלתי מהמוסד לביטוח לאומי דרישה לשלם דמי ביטוח לאומי. לא קיבלתי דרישה כזאת כשהייתי נשואה. מה ההיגיון בזה, דווקא כשמצבי הכספי רע יותר המוסד לביטוח לאומי בא אלי בדרישות?

תשובה:

אכן, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, כל תושב חייב בדמי ביטוח לאומי. לעקרת בית שהיא אישה נשואה ניתן פטור מחובה זו, אך מרגע שהתגרשת אינך זכאית לפטור.

לתחילת העמוד

שאלה:

אנחנו נשואים באושר, אבל קלטנו את המסר – יש הטבות להורה יחיד. האם כדאי לנו להתגרש רק לשם קבלת הטבות אלה? יש לנו שני ילדים, כך שכל אחד מאתנו יוכל להירשם כהורה יחיד.

תשובה:

יצירת פיקציה לשם קבלת הטבות אינה רעיון מוצלח. במקרה הספציפי של שאלתכם: מבחינתו של חוק משפחות חד-הוריות תמשיכו להיחשב לידועים בציבור, כך שלא תהיו זכאים לכל הטבה. מבחינתה של פקודת מס הכנסה כל אחד מכם יהיה זכאי, לכאורה, לנקודות זיכוי בגין היותו הורה יחיד. לפקיד השומה נתונה הסמכות לקבוע שגירושיכם הם בגדר "עסקה מלאכותית" ולהתעלם ממנה, כלומר לשלול מכם את כל הקלות המס שרישומכם כגרושים העניק לכם.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני חיה בנפרד מבעלי ופתחנו בהליכי גירושין. חשב השכר מסרב לתת לי נקודת זיכוי של משפחה חד-הורית, בטענה שמבחינת המחשב אני עדיין נשואה. מה לעשות?

תשובה:

פני לפקיד השומה שבאזור מגוריך, הוכיחי לו שפתחת בהליכי גירושין, ובעקבות זאת תקבלי ממנו הנחיה לחשב השכר שיתן לך נקודת זיכוי נוספת בזכות היותך משפחה חד-הורית.

לתחילת העמוד

שאלה:

כבר שנתיים שאני חיה בנפרד מבעלי, ולפני שנה וחצי פתחתי בהליכי גירושין שטרם הסתיימו. פקיד המוסד לביטוח לאומי מסרב לתת לי זכויות של הורה יחיד. מה ביכולתי לעשות?

תשובה:

ביכולתך להגיש תביעה כנגד המוסד בבית הדין לעבודה, שהוא בית הדין המוסמך לדון בתביעות הנובעות מחוק משפחות חד-הוריות. במקרה הספציפי שלך איני בטוח שתזכי, משום שבמקרה של בני זוג החיים בנפרד ניתנות זכויות אלה רק לאחר שנתיים מתחילת הליכי הגירושין.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם יש התחשבות בהורה יחיד בעת הקריאה לשירות מילואים?

תשובה:

התשובה לשאלה זו אינה מעוגנת בחוק, אלא נקבעת על-ידי צה"ל. הכללים הנהוגים כעת, כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של צה"ל/אכ"א:
חייל מילואים שהינו הורה יחיד ואב לילד מתחת לגיל 18 ואשר נמצא בחזקתו, ישרת במרחק שאינו עולה על 100 ק"מ ממקום מגוריו, ויש לשחררו מידי יום כך שיגיע לביתו לא יאוחר מהשעה 17:00. פירוט המסמכים הדרושים כאסמכתא למעמד זה מפורטים ב"קובץ" המצוי במשרד הקישור של יחידתך ובקצין העיר.

לתחילת העמוד

שאלה:

כמה משפחות חד-הוריות יש בישראל? האם יש מידע סטטיסטי נוסף בנושא זה?

תשובה:

על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2001 היו בישראל 95 אלף משפחות חד-הוריות עם ילדים עד גיל 17. 91% מההורים היחידים היו אמהות. התפלגות המשפחות החד-הוריות לפי הגורם להיווצרותן: 55% גרושות/גרושים, 16% אלמנות/אלמנים, 11% רווקות/רווקים, 17% חיים בנפרד. שיעור המשפחות החד-הוריות באוכלוסייה נמצא במגמת עלייה.

לתחילת העמוד

בחר נושא: