בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תקופת צינון - cooling period

1. לשביתה: תקופת המתנה מרגע שארגון העובדים מודיע על כוונה לשבות ועד לרגע שבו הוא רשאי להתחיל בשביתה עצמה. תקופה זו משמשת לפעולות תיווך שנועדו למנוע את השביתה. חוק יישוב סכסוכי עבודה קובע תקופת צינון בת חמישה-עשר יום מרגע מסירת הודעה על שביתה או השבתה לממונה על יחסי עבודה.

2. לעובד שפרש: תקופה שבה עובד שפרש נדרש לא לעבוד בעיסוקו הקודם, כדי שלא ייווצר ניגוד אינטרסים בין העובד לבין מעבידו לשעבר. ויתור זה של העובד מתנגש עם זכותו לחופש העיסוק. בהתאם לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט-1969, תקופת צינון חלה גם על עובדים בכירים בשירות הציבורי, המעוניינים לאחר פרישתם לעבוד בגוף שעל פעולתו פיקחו בעת שהיו עובדי מדינה.