בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שבירת שביתה - strikebreaking

צעדים שנוקט המעביד להפסקתה של שביתה בניגוד לעמדת השובתים. צעדים אלה כוללים פיטורים של מנהיגי השביתה, ביצוע העבודה באמצעות עובדים אחרים, כגון עובדי קבלן, והפעלת לחצים ופיתויים על העובדים לחזרה לעבודה סדירה ללא הסכמת ועד העובדים וארגון העובדים.

חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם אוסר להעסיק עובדים של קבלן כוח אדם לשם שבירת שביתה המתקיימת אצל המעסיק המשתמש בשירותיהם.