בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פריון עבודה - labor productivity

פריון הייצור (productivity) הוא ערך התפוקה ליחידה של גורם ייצור בתקופה נתונה. פריון העבודה הוא בהתאם לכך ערך התפוקה לעובד ביחידת זמן (שעה, חודש, שנה). פעמים רבות נמדד הגידול בפריון העבודה כגידול בתפוקה ליחידת זמן, אולם ייתכן גידול בפריון העבודה גם ללא שינוי בתפוקה ליחידת זמן, אלא דרך שיפור איכות התוצרת, חיסכון בחומרי גלם וכדומה.

הגדלת פריון העבודה היא כלי חשוב להגברת כושר התחרות של כל מקום עבודה. להגשמת מטרה זו משמשים כלים מסוגים שונים:

ברמה הלאומית מחושב פריון העבודה באמצעות חלוקת התוצר המקומי הגולמי במספר המועסקים.