בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ענישה מדורגת - progressive discipline

במסגרת הדיון בעבירת משמעת של עובד, ענישה שחומרתה נקבעת לפי חומרת העבירה ומספר עבירות המשמעת של העובד. תקנוני משמעת מאפשרים ענישה מדורגת, כגון קנס משמעת, שלילת זכויות ותק והורדה בדרגה. העונש החמור ביותר במסגרת יחסי העבודה הוא פיטורים תוך שלילת הזכות לפיצויי פיטורים.