בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

נוכחות - attendance

הזמן שבו נמצא העובד במקום עבודתו. הסדרים שונים משמשים לקביעת זמן הנוכחות אותו נדרש העובד לתת, ובהם שעות עבודה קבועות, זמן עבודה גמיש, משמרות ועוד. לבקרת הנוכחות משמש שעון הנוכחות.

 מערכת נוכחות של חילן