בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

המוסד לבוררות מוסכמת בשירותים הציבוריים - Agreed Arbitration Institute

מוסד שהוקם בתוקף הסכם קיבוצי מיוחד שנחתם בשנת 1977 בין ממשלת ישראל לבין ההסתדרות הכללית, ומטרתו להוות כלי לביצוע בוררות בסכסוכי עבודה, כתחליף לנשק השביתה. מאוחר יותר הצטרפו להסכם זה מעסיקים ציבוריים נוספים. 

המוסד הוסמך לדון בסכסוכים כלכליים, כלומר בתביעות ליצירת זכויות חדשות בתחום השכר ותנאי העבודה (בית הדין לעבודה אינו מטפל בתביעות מסוג זה, אלא בתביעות למימושן של זכויות קיימות). כן מוסמך המוסד לדון בסכסוכים מעורבים - משפטיים וכלכליים. בהסכמת שני הצדדים ידון המוסד לבוררות מוסכמת גם בסכסוכים משפטיים. המוסד לבוררות מוסכמת אינו עוסק בסכסוך היחיד (סכסוך בין עובד למעסיקו), אלא רק בסכסוכים קיבוציים. ועד עובדים אינו רשאי להגיש תביעה על דעת עצמו, אלא רק דרך ההסתדרות ומוסדותיה.