בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הימנעות ממס - tax avoidance

פעולתו של נישום, במסגרת חוקי המסים, להקטנת נטל המס החל עליו. תכנון מס, כלומר ביצוע הפעילות הכלכלית בדרך שתאפשר הימנעות ממס, הוא החלק היצירתי של דיני המסים. הטכניקות של רישום חברה בוואדוז או בדלאוור אינן עומדות לרשותו של השכיר, אך באפשרותו לפעול לשם מיצוי ההקלות המופיעות בפקודת מס הכנסה, כגון קבלת ניכוי מרבי בגין חיסכון בקופת גמל לעצמאיים. "נספח גמלה" ו-"נספח הוני", המצורפים לפוליסות ביטוח מנהלים הם פעולות שמטרתן הימנעות ממס. 

סעיף 86 לפקודת מס הכנסה מתיר לפקיד השומה להתעלם מפעולה שאחת ממטרותיה העיקריות היא הימנעות ממס ("עסקה מלאכותית"). בהתאם לכך, רשאי פקיד השומה להתעלם מגירושין שכל מטרתם השגת נקודות זיכוי נוספות הניתנות למשפחה חד הורית. הימנעות מנישואים כדי להשיג יתרון זה היא בגדר תכנון מס לגיטימי. 

בפסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים נאמר:

אין אדם חייב לתכנן את עסקיו כך שיתחייב במס מרבי. מותר לו - וזה עיקר עבודתם של המומחים לתכנון מס - מותר לו לארגן את עסקיו כך שישלם מס מזערי, ובלבד שארגון זה יש לו טעם סביר, כלכלי או אחר, פרט להקטנת המס (עמ"ה (י-ם) 80/88 שוברט וליפשיץ נ' פקיד שומה ירושלים).

במסגרת פעילות של תכנון מס חשוב להיזהר מגלישה ממצב של הימנעות ממס למצב של השתמטות ממס, כדבריו של בית המשפט העליון:

מבחינה משפטית אין פגם בכך, שאדם מתכנן ביצוע עסקה בדרך שתפחית את חבות המס או שלא תחייב אותו בתשלום מס. כידוע הגבול בין השתמטות ממס (Tax Evasion) לבין הימנעות ממס או התחמקות ממס (Tax Avoidance) לעתים אינו ברור, אך מוסכם על הכל, שמותר לכל אדם לתכנן את דרך ניהול עסקיו באופן שחבותו במס תוקטן, או שהמתכנן יהיה פטור מתשלום מס, כל עוד התכנון הוא חוקי. (ע"א 545/79 בראונר נ' דיאסמלס, פ"ד לח(2) 191)