בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שי לחג - holiday gift

המועדים המקובלים למתן שי לחג מהמעביד לעובדיו הם ראש השנה ופסח. אף שאינו מעוגן בהסכמי-שכר, הפך השי לחג לחלק בלתי-נפרד מהמשכורות בישראל. במידה רבה מהווה גובהו של השי סמל סטטוס, אף יותר מאשר גובהה של המשכורת עצמה. ניתן להסביר תופעה זו, שמאפיינת גם הטבות אחרות בשווה כסף, כגון רכב צמוד וארוחות, בעובדה שאלה הן הטבות מוחשיות וגלויות לעין-כל, בעוד שלגבי השכר הרגיל נהוגה דיסקרטיות מסוימת.

בדומה למרבית המתנות שנותן המעביד לעובדיו נחשב גם השי לחג להכנסת עבודה, וחייב בהתאם במסים החלים על הכנסת עבודה.

כללי שי לחג לעובדי המדינה, באתר של נציבות שירות המדינה.