בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שביתה פראית - wild-cat strike, unauthorized strike, unofficial strike

שביתה נחשבת לשביתה פראית בשני מקרים: