בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קבלן כוח-אדם - manpower contractor, employment business

מי שעוסק במתן שירותי כוח-אדם של עובדיו אצל מעביד אחר. פעולתם של קבלני כוח-אדם בישראל התחילה והתבססה שנים רבות קודם להסדרתה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.

העסקת עובדים באמצעות קבלן כוח-אדם נועדה להשיג מטרות אחדות:

  • גיוס מהיר של עובדים מיומנים הנחוצים לעבודה זמנית;
  • השתחררות מהגבלות על פיטורי עובדים המופיעות בהסכמים קיבוציים רבים;
  • הוזלת עלות העבודה, בזכות צמצום הזכויות של העובדים המועסקים באמצעות קבלן כוח-אדם לעומת המועסקים ישירות על-פי הסכמים קיבוציים.

העסקת עובדים באמצעות קבלן כוח-אדם נעשתה נפוצה למדי בשנים האחרונות, כדרך ליצירת חיץ בין המעסיק בפועל ובין העובד לשם הוזלת עלות העבודה, גם כאשר ההעסקה היא לתקופה ארוכה. חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם מנסה לעצור תופעה זו, בקובעו שעובד קבלן שהועסק תשעה חודשים (או תקופה ארוכה יותר שקבע שר התעשייה, המסחר והתעסוקה) על-ידי אותו מעסיק יהפוך לעובד של המעסיק בפועל.

קבלן כוח-אדם עוסק בגיוס עובדיו והוא הקובע את שכרם. שונה ממנו הוא ה-payroller. בדגם העסקה זה המעסיק בפועל הוא העוסק בגיוס העובדים והוא הקובע את גובה שכרם, אך שכר זה אינו משולם לעובד על-ידי המעסיק בפועל אלא על-ידי גורם ביניים (ה-payroller) שהוא המעסיק הפורמלי (אתו חותם העובד את חוזה העבודה האישי), אך ספק אם ראה את העובד מעולם.

לאתר מנפאואר.
לאתר או.אר.אס משאבי אנוש.