בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

סמל סטטוס - status symbol

סימן גלוי לעין המעיד על מעמדו החברתי של אדם. בתחום יחסי העבודה באים סמלי סטטוס לידי ביטוי הן בתחום האישי והן בתחום הקיבוצי.

בארגונים מעטים, דוגמת הצבא והמשטרה, דרגתו של כל עובד רשומה על בגדיו. במרבית הארגונים הדרגה אינה גלויה לעין במידה כזו, והעובדים נזקקים למערכת, פורמלית או בלתי פורמלית, של סמלי סטטוס שיבהירו את דרגתם. סמל סטטוס בולט הוא רכב צמוד, שסוגו, ואפילו נפח מנועו, מעידים על דרגת הנוסע בו. בארגונים שונים משתקף הסטטוס של עובד בפריטי הריהוט שבחדרו.

בתחום הקיבוצי ניכר הצורך בסמל סטטוס במאבקו של ארגון עובדים לרכיב שכר ייחודי לו, שיבדיל ארגון זה מארגונים אחרים. למאבק כזה נלווה מאבקם של ארגונים אחרים הדורשים אותו רכיב דווקא, משום רצונם לשמור על מעמדם. גם התחרות בגובה השי לחג משקפת מאבק על סמלי סטטוס.