בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ניכוי מהכנסה לצורך מס - tax deduction

סכום שמופחת, בתחילת חישוב מס הכנסה, מההכנסת עבודה של העובד, כך שחישוב המס מבוצע על הסכום הנותר מהשכר החייב לאחר שהופחתו ממנו הניכויים. פעולה של העובד להגדלת הניכויים להם הוא זכאי מביאה להקטנת המס שבו הוא חייב. השפעתו של הניכוי גדלה ככל שגדל אחוז המס השולי החל על העובד.

ניכויים עיקריים:

למרבית הניכויים קבועה תקרה, כלומר סכום מרבי לכל ניכוי.