בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ניהול משאבי אנוש - human resource management - HRM

ניהול העסקתם של העובדים במפעל, תוך ראיית העובדים כחלק מהמשאבים העומדים לרשות המפעל לשם הגשמת מטרותיו. במסגרת ניהול משאבי אנוש נכללים תהליכים של תכנון משאבי אנוש, גיוס, פיתוח משאבי אנוש, הערכת עובדים, משא-ומתן על השכר, שיפור יחסי העבודה ועוד.

תכנת משאבי אנוש של חילן