בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

משא-ומתן על השכר - wage bargaining

משא-ומתן לקביעת השכר ותנאי העבודה, המתקיים בשתי רמות:

מודלים אחדים מנסים להסביר את התהליכים המתבצעים במהלך המשא-ומתן על השכר, ובהם:

  • מודל הרואה את המשא-ומתן כמתקיים בשוק העבודה, תוך התחשבות בהיצע ובביקוש לעובדים המתקיימים בשוק זה.
  • מודל של תורת המשחקים, במסגרתו מנסים שני הצדדים לחלוק ביניהם את רווחי המפעל, תוך חתירה של כל צד להביא את חלקו למקסימום.