בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מפר שביתה - blackleg

עובד הבא לעבודה במקום שבו הוכרזה שביתה, תוך התעלמות מהחלטה זו של העובדים. השובתים וארגוניהם נלחמים בתופעה זו, בדרך של פגיעה פיזית במפרי השביתה, החרמתם, ומניעת שירותי ארגון העובדים מהם. חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם אוסר להעסיק עובדים של קבלן כוח אדם לשם שבירת שביתה המתקיימת אצל המעסיק המשתמש בשירותיהם.