בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ממשלת ישראל - Government of Israel

  • לממשלת ישראל תפקידים אחדים בתחום יחסי העבודה

  • ממשלת ישראל היא המעסיק הגדול ביותר במדינה, ולכן לתנאי העסקתם של עובדיה השפעה על תנאי העסקתם של עובדים רבים בשאר מגזרי המשק.
  • לעתים מתערבת הממשלה ישירות במשא-ומתן לקביעת הסכמי השכר, וזאת במסגרת מדיניותה הכלכלית הכוללת. מעורבות זו באה לידי ביטוי בצורה של עסקת חבילה, או בצורה של חקיקה המגבילה את מרחב התמרון של הצדדים למשא-ומתן על השכר.
  • רבים מחוקי העבודה מקורם ביוזמת חקיקה של הממשלה. משרד העבודה והרווחה מופקד על הפיקוח על ביצוע חוקים אלה, ולשר התעשייה, המסחר והתעסוקה הסמכות להתקין תקנות הנדרשות למימושם של רבים מחוקי העבודה.