בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים - Coordinating Bureau of Economic Organizations

גוף שהוקם בשנת 1966, ומהווה מסגרת פדרטיבית של ארגוני מעבידים במגזר הפרטי. ארגון המעבידים הדומיננטי בה הוא התאחדות התעשיינים, שנוסדה בשנת 1924 ובה חברים 1,700 מפעלי תעשייה.

מטרותיה של לשכת התיאום, כפי שהוגדרו בתקנונה, הן:
לאגד את הארגונים הכלכליים לארגון-גג משותף.
לקדם את היוזמה החופשית בתחומי משק המדינה.
לייצג את האינטרסים המשותפים של הארגונים הכלכליים.
לקדם יחסים תקינים בין מעבידים ועובדים, ולהיות לעזר לארגונים החברים במשא ומתן עם ארגוני עובדים, תוך תיאום בין הארגונים החברים.
לקדם את האינטרסים של הארגונים הכלכליים בכל הנוגע למערכת המסים השונים.
ליזום ולקדם פעולות הסברה ופעולות מחקר בתחום יחסי העבודה או המיסוי לענפיו.
במשא-ומתן לקראת חתימת הסכם קיבוצי הנוגע לכלל המשק, כגון הסכם תוספת היוקר, מייצגת לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים את כל ארגוני המעבידים החברים בה.

ארגוני המעבידים הנכללים במסגרת לשכת התיאום הם:
התאחדות התעשיינים בישראל,
התאחדות האיכרים בישראל,
מרכז הקבלנים והבונים בישראל,
התאחדות הסוחרים בישראל,
איגוד הבנקים בישראל,
התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ,
התאחדות המלונות בישראל,
התאחדות ענף הקולנוע בישראל,
התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע"מ,
הארגון הארצי של מפעלי השמירה בישראל,
האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון והאחזקה בישראל,
התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל,
לשכת ארגוני העצמאיים בישראל.