בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

לוח זמנים גמיש - flexitour

הסדר זמן העבודה שבו לעובד, או לקבוצת עובדים, זכות להחליט על שעת ההתחלה של יום העבודה, ומשנקבעה שעה זו על העובדים שבחרו בה לעבוד דרך קבע ביום עבודה רגיל המתחיל בשעה זו. בהסדר זמן עבודה זה גמישות נמוכה מאשר בזמן עבודה גמיש, אך גבוהה מאשר בשעות עבודה קבועות. גמישות זו מבטיחה חלק מהיתרונות שבזמן עבודה גמיש, כגון התאמת שעת ההתחלה לעומס התנועה בדרך לעבודה, תוך עקיפת מרבית הבעיות הכרוכות בהנהגת זמן עבודה גמיש, כגון אובדן השליטה של מנהל העבודה בשעות העבודה.