בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

זכויות נלוות - fringe benefits

זכויות כספיות הנכללות בתנאי העבודה, אך אינן באות לידי ביטוי בתשלומים השוטפים הניתנים לעובד. זכויות אלה כוללות את הזכות לחופשה ודמי מחלה, הביטוח הפנסיוני, נופש שנתי, ארוחות, ביגוד ועוד. מימוש הזכות מתבצע באמצעות ניצולה, כגון יציאה לחופשה או קבלת הארוחה. מימוש בדרך זו מגשים את המטרה שלשמה ניתנה הזכות לעובד. במצב שבו העובד אינו יכול לנצל את הזכות, ממומשת הזכות לעתים בדרך של פדיון, כלומר קבלת תשלום המהווה תחליף לניצול הזכות. במקרים אחרים, זכות שאינה מנוצלת יורדת לטמיון.