בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הפרת חוזה - breach of contract

אי קיום של חובה המופיעה בחוזה על-ידי אחד הצדדים לחוזה. במסגרת חוזה העבודה, הפרת חוזה על-ידי העובד עלולה לגרום לפיטוריו ללא פיצויי פיטורים, והפרת חוזה על-ידי המעביד עלולה לתת לעובד את הזכות להתפטר תוך זכאות לפיצויי פיטורים. בנוסף לכך עשוי הצד הנפגע לתבוע פיצוי על הנזק שנגרם לו.