בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דמי הבראה - convalescence pay

תשלום שנועד במקורו למימון נופש של העובד, ובהתאם לכך הותנה בהצגת קבלות על יציאה לנופש. בשנים האחרונות ניתן תשלום זה ללא תנאי, בהתאם להסכמים קיבוציים שונים. להסכם הקיבוצי העיקרי בעניין זה, הסכם שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ובין ההסתדרות הכללית, מוצא, מאז חודש נובמבר 1983, צו הרחבה המחיל את ההסכם על כל העובדים במדינה עליהם לא חל הסכם קיבוצי אחר בעניין זה. צו ההרחבה הופך תשלום זה לנפוץ ביותר בקבוצה של תשלומים המשמשים לקידום רווחתו של העובד.

במשך שנים רבות חתרה ההסתדרות הכללית להשגת פטור ממס הכנסה לדמי הבראה. מטרה זו עומדת בניגוד למגמה השלטת בדיני המסים של הרחבת בסיס המס, ולכן לא הצליחה ההסתדרות להגשים מטרה זו.

דמי הבראה - שאלות ותשובות
להפעלת אשף דמי ההבראה
לצו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש