בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תשלומים נלווים -

תשלומים שאינם נחשבים לחלק מהשכר הרגיל, ולכן אינם מזכים את העובד בכל הזכויות המצטרפות לשכר הרגיל, כגון הזכות לפיצויי פיטורים ולקרן השתלמות.