בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תרשים ארגוני - organizational chart

תרשים המתאר המבנה הארגוני בצורה ויזואלית. בתרשים מוקדש מלבן לכל יחידה ארגונית (אגף, מחלקה, מדור וכו') וקוים המקשרים בין המלבנים מייצגים קשרים בין היחידות.