בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תקרה - ceiling

בכללים לחישובם של רכיבי שכר המחושבים לפי רכיבים אחרים, ובכללי חישובם של מסים, התקרה היא סכום מרבי לחישוב. שתי דרכים משמשות לקביעת התקרה:

את השפעת התקרה ניתן לקבוע בשתי דרכים:

  • התקרה קובעת את הסכום המרבי המשמש בסיס לחישוב.
  • התקרה קובעת את הסכום המרבי של תוצאת החישוב.

בפקודת מס הכנסה מוגדרות תקרות בשלוש דרכים:

  • תקרה אישית, שנקבעת כאחוז מהכנסתו השנתית של העובד;
  • תקרה מוחלטת, כלומר סכום מרבי שקבוע בתקנות, בלי תלות בהכנסת העובד;
  • שילוב של שתי השיטות, כאשר התקרה שנקבעת לעובד היא הסכום המזערי שבין שתי התקרות.