בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תעריף שעה - hourly rate

לחישוב תשלומים הניתנים לעובד על-פי נוכחותו משמשים שני תעריפים: תעריף יום ותעריף שעה. תעריפים אלה מחושבים למטרות שונות, למשל לשם חישוב תשלום בגין שעות נוספות, שעות היעדרות ופדיון חופשה. בדרך-כלל לא כל המשכורת משמשת בסיס לחישוב תעריפים אלה, והרכיבים המשמשים בסיס לחישוב התעריף אינם אחידים לכל המטרות, אלא תלויים בהקשר שבו מחושב התעריף. תשלום הוצאות נסיעה, למשל, אינו מהווה בסיס לחישוב תעריף שעה.