בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תסמונת השורד - survivor syndrome

תופעות נפשיות המאפיינות ניצולים מאסון. בתחום יחסי העבודה נצפות תופעות אלה, בעקבות פיטורי צמצום נרחבים, בקרב עובדים שלא פוטרו. העובד שלא פוטר אומנם מרוצה מכך שגורלו טוב מזה של עמיתיו שפוטרו, אך תחושה זו מלווה ברגשות שליליים: חשש שגל הפיטורים לא הסתיים, תחושת אשם ומורל ירוד.

בעת ביצוע פיטורי צמצום יש להתייחס לתסמונת זו, כדי למנוע ירידה בפריון העבודה ועזיבה של עובדים שלמעסיק יש עניין בהישארותם. קביעת קריטריונים אובייקטיביים להרכבת רשימת המפוטרים ומתן מידע שוטף לעובדים על תהליך הפיטורים עשויים לסייע בצמצום הנזק הכרוך בתהליך זה.