בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תנאי פרישה - separation benefits

הזכויות הניתנות לעובד עם הפסקת עבודתו. בדרך כלל כוללות זכויות אלה פיצויי פיטורים, ובמקרה של פרישה מוקדמת ביוזמת המעביד הן כוללות תמריצי פרישה, שנועדו להניע את העובד להסכים ליוזמה זו, כגון מענק הסתגלות, פיצויי פיטורים מוגדלים וזכות לפנסיה מוקדמת.

פיטורי צמצום במקום עבודה שבו ניתן לעובדים ביטחון תעסוקתי באמצעות הסכם קיבוצי מלווים בדרך כלל במשא-ומתן על תנאי הפרישה.