בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תנאי עבודה - working conditions

1. מכלול הזכויות והחובות, כספיות ולא כספיות, החלות על העובד במסגרת עבודתו. במסגרת תנאי העבודה נכללים רכיבי השכר, אורך יום העבודה, הביטחון התעסוקתי, אופי המשרה, מסלול הקידום, הזכות לחופשה ולדמי מחלה ועוד.

2. התנאים הסביבתיים והפיזיים של מקום העבודה: איכות המבנה ורמת התחזוקה שלו, מידת החשיפה של העובד למפגעים כגון רעש וזיהום אויר, רמת הבטיחות של הציוד וסביבת העבודה וכדומה.