בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תמריץ - incentive

רכיב שכר (תשלום או הטבה בשווה כסף) שנועד להניע את העובד לפעול בצורה טובה יותר, בתחום מסוים או בכל תחומי עבודתו. את גובה התמריץ מקובל לקבוע לפי הישגיו האישיים של העובד, אך נהוגים גם תמריצים הנקבעים לפי הישגי צוות, מחלקה ואף הישגי המפעל כולו. את התמריצים ניתן לסווג לשתי קבוצות: