בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תכנון משאבי אנוש - human resource planning

פעילות במסגרת ניהול משאבי אנוש שנועדה להבטיח למפעל את כוח האדם הנחוץ והמתאים לתפקודו התקין. פעילות זו כוללת היערכות של המפעל לשינויים במצבת העובדים, כתוצאה מגורמים שונים, ובהם:

  • שינוי (גידול או קיטון) בהיקף הפעילות של המפעל;
  • פרישתם של עובדים המגיעים לגיל פרישה;
  • שינויים טכנולוגיים, המצריכים עובדים בעלי כישורים אחרים מאלה של העובדים הקיימים.
  • מיזוג עם מפעל אחר.

תהליך תכנון משאבי אנוש כולל שני מרכיבים עיקריים: