בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תוספת משפחה - family allowance

תשלום הניתן לאדם בזכות בני משפחתו, ללא קשר לטיב עבודתו. על תוספות אלה נמנים התשלומים הקרויים מעונות, קייטנות, תוספת אשה. "הדרגה המשפחתית" שהונהגה במוסדות ההסתדרות הכללית בשנת 1923 הפכה את תוספת המשפחה למרכיב השכר העיקרי במוסדות אלה. גם חברות יפניות אחדות, דוגמת טושיבה וניסאן, משלמות תוספת משפחה לעובדיהן, ובתחילת המאה העשרים שילמו תוספת כזו גם מעסיקים בארצות הברית.