בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תוספת ותק - seniority increment

תשלום שגובהו נקבע בהתאם לוותק של העובד, בגבולות שיא הוותק. הדרך הנפוצה לחישוב התוספת היא באחוז לכל שנת ותק, כלומר כל שנת ותק מזכה את העובד בתוספת של אחוז מסוים לשכר היסוד שלו. תוספת ותק גדולה יותר משולמת בווריאציה של שיטה זו בה מחושבת התוספת באחוז לכל שנת ותק בריבית דריבית, כלומר תוספת הוותק היא פונקציה מעריכית של תקופת הוותק. כאשר התוספת היא 2% לשנה, שכרו (יסוד + ותק) של עובד בעל n+1 שנות ותק יהיה גדול ב-2% משכר זה לעובד בעל n שנות ותק.