בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תוכנית ויסקונסין - Wisconsin Works program

רפורמה במדיניות הרווחה, שהופעלה במדינת ויסקונסין שבארצות-הברית בשנת 1997, ונועדה לצרף למעגל העבודה מקבלי הבטחת הכנסה הלכודים במלכודת העוני, ובכך להעניק להם עצמאות כלכלית. התוכנית כוללת מתן הכשרה מקצועית, סיוע במציאת עבודה, תמיכה להסרת מכשולים המונעים יציבות בעבודה, מתן קצבאות גם לעניים שהחלו לעבוד, והתניית זכות לקצבאות בניסיון להשתלב בעבודה.

יעד מרכזי של התוכנית הוא יצירת יכולת לכל משפחה להתפרנס מעבודה בלבד, מתוך ראיית העבודה כממלאת צורך אנושי בסיסי של השתלבות בחברה ובערכיה.

על מנת לצרף מובטלים למעגל העבודה, מוצעות במסגרת התוכנית ארבע מסגרות העסקה, בהתאם ליכולתו של העובד:

  • עבודה רגילה בשוק החופשי.
  • עבודה מסובסדת: העובד משתלב במקום עבודה, והמדינה מסבסדת חלק משכרו בחודשים הראשונים לעבודתו, כדי לסייע למעביד בהשקעה הנחוצה לקליטת העובד.
  • עבודה בשירות הקהילה: מסגרת זו מוצעת לאלה הזקוקים להכשרה מקצועית ולרכישת הרגלי עבודה קודם שיוכלו להשתלב בעבודה רגילה.
  • הכשרה מקצועית: מובטל שאינו מסוגל להשתלב בעבודה נדרש להשתתף בפעילות של הכשרה מקצועית והרחבת השכלתו, על מנת שיוכל להשתלב במקום עבודה.

בעקבות הצלחתה של התוכנית היא יושמה במדינות נוספות, ובהן גם בישראל.