בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תגמול חיצוני - extrinsic reward

תגמול שמקבל העובד ממעבידו:

ראה גם תגמול פנימי.