בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תגמולי מילואים - reserve pay

בעבור תקופה של שירות מילואים זכאי העובד לתגמולים מהמוסד לביטוח-לאומי, בהתאם למשכורתו הממוצעת בתקופה שקדמה לתחילת שירות המילואים.

תגמולי המילואים משולמים לעובד על-ידי מעבידו או על-ידי המוסד לביטוח-לאומי, בהתאם לאחת משלוש החלופות הבאות:

  • המעביד חייב בתשלום התגמול
    לעובד חודשי שבתכוף לפני שירותו במילואים עבד אצל מעבידו; לעובד שאינו חודשי שבתכוף לפני השירות עבד אצל מעבידו, וברבע השנה שקדם לשירות עבד לפחות 75 ימים.
  • תגמולי המילואים משולמים ישירות מהמוסד לביטוח-לאומי
    לעובד שאינו חודשי, שברבע השנה שלפני שירותו במילואים עבד פחות מ-75 ימים אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד; לעובד שהפסיק את עבודתו לפני השירות או תוך כדי השירות.
  • שילוב בין המעביד ובין המוסד לביטוח-לאומי
    לעובד המועסק על-ידי שני מעסיקים או יותר, ישולם התגמול על-ידי אחד המעסיקים החייבים בתשלום התגמול. אם העובד זכאי להשלמת תגמול, כלומר התגמול ששולם על-ידי המעסיק נמוך מתקרת התגמול, יושלם התגמול על-ידי המוסד לביטוח-לאומי.

על המעביד לשלם את תגמולי המילואים במועד שבו היתה משתלמת לעובד משכורתו הרגילה. המוסד לביטוח לאומי משלם למעביד את התגמולים בהתאם לתביעה המוגשת על-פי טופס שמקבל העובד בתום שירות המילואים, או, במקרה של שירות חד-יומי - בסוף הרבעון.

תגמולי מילואים ששולמו לעובד פטורים ממס שכר וחייבים במס הכנסה ובדמי ביטוח-לאומי.

שירות במילואים - שאלות ותשובות.

לאתר של המוסד לביטוח לאומי - מילואים.