בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תאגוד - incorporation

הפיכתה של יחידה ממשלתית לגוף עצמאי, המתקיים מהכנסותיו ולא מתקציבו של משרד ממשלתי. שלא כהפרטה, תאגוד אינו מוציא את הפעילות מהמגזר הציבורי, אך העובדים רואים גם בצעד זה פגיעה בביטחון התעסוקתי שלהם. עקב כך לא הצליח הניסיון להביא לתאגוד בתי החולים, והפיכתן של התעשייה הצבאית ורפא"ל מיחידות-סמך של משרד הביטחון לחברות בע"מ לוותה במשא ומתן ממושך עם ארגוני העובדים.