בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - Ministry of Industry, Trade and Labor

למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (בראשי תיבות: משרד התמ"ת), ולשר העומד בראשו, תפקידים רבים בתחום הסדרת העבודה ויחסי העבודה בישראל (תפקידים שהיו עד תחילת 2003 במסגרתו של משרד העבודה והרווחה):

לאתר של משרד העבודה והרווחה.