בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שעון נוכחות - attendance recording clock

מכשיר המשמש לרישום הנוכחות של העובדים. שעון הנוכחות הנפוץ הוא שעון אלקטרוני, המופעל באמצעות העברת כרטיס עובד בעל פס מגנטי. כמו כן מקובלים עדיין שעוני נוכחות מכניים, הרושמים את שעת הכניסה/יציאה על-גבי דף קרטון. זיהוי ודאי של העובד המפעיל את שעון הנוכחות נעשה באמצעות שעון נוכחות בעל רכיב לזיהוי ביומטרי: זיהוי לפי טביעת אצבע, זיהוי לפי כף היד וכדומה.

ההסדר הנפוץ דורש מהעובד להחתים את שעון הנוכחות בכל כניסה שלו למקום העבודה (clocking in) או יציאה ממנו (clocking out). לעובדים שאינם זכאים לגמול שעות נוספות מקובל לעתים הסדר הדורש החתמה אחת בלבד ביום.

שעון נוכחות אינטרנטי של חילן