בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שכר משמרות - shift payment

השכר המשולם לעובד משמרות, בתמורה לעבודתו במשמרת שנייה ושלישית. שכר המשמרות כולל את השכר הרגיל המשולם לעובד בעד שעות עבודה אלה יחד עם תוספת משמרות.

פקודת מס הכנסה מעניקה זיכוי מיוחד לעובדי משמרות בתעשייה בגין שכר המשמרות המשולם להם.

לתקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1986.