בסיס ידע
מילון לתנאי עבודה

שירות התעסוקה - Employment Service

תאגיד ממשלתי הפועל על-פי חוק שירות התעסוקה, בפיקוחו של שר התעשייה, המסחר והתעסוקה. תחומי פעולתו של שירות התעסוקה, כפי שהם מוגדרים בסעיף 2 לחוק שירות התעסוקה, הם:

  • לרכז ידיעות על המצב בשוק העבודה ועל מגמות ההתפתחות בו על מנת להסדירו;
  • לעסוק בהשגת עבודה לדורשיה ובהפניית עובדים לדורשיהם באמצעות לשכות התעסוקה הפזורות בערי הארץ.
  • לשתף פעולה עם גופים אחרים בעניני הכשרה מקצועית והדרכה בבחירת מקצוע.
  • לעסוק בייעוץ לנערים דורשי עבודה בבחירת מקצוע והכוונתם לעבודה מתאימה, ולקיים מעקב אחרי השמתם בעבודה והתמדתם בה.

מעסיק המעונין להביא עובדים זרים ארצה חייב לקבל את אישורו של שירות התעסוקה.